Zveme Vás na cestu za vzděláním

Odborné články

Registrací na EUNI získáte

desítky kurzů Akreditované kurzy

Desítky akreditovaných kurzů zdarma.

Přednášky z kongresů Přednášky z kongresů

Záznamy přednášek z tuzemských i zahraničních odborných akcí.

Novinky přímo pro Vás Novinky přímo pro Vás

Aktuality a zajímavosti z různých oborů medicíny a farmacie.

Kalendář akcí Kalendář akcí

Všechny zajímavé akce na jednom místě. Přehledný kalendář akcí.

Vzdělávací kurzy připravujeme
pro následující profese:

LÉKAŘ LÉKAŘ
Pro lékaře máme v nabídce akreditované kurzy z různých oborů medicíny. Cílem celoživotního vzdělávání je neustálá inovace poznatků v souladu s měnícími se potřebami zdravotní péče.
Číst více
ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK
Na rozdíl od lékařských povolání se v případě „nelékařů“ jedná o heterogenní skupinu 42 povolání s různými požadavky na absolvované vzdělání. Nutnosti celoživotního vzdělávání se dnes nevyhne žádná skupina zdravotnických pracovníků, a tak EUNI nabízí kurzy, které zaujmou i nelékařské profese.
Číst více
FARMACEUT FARMACEUT
Po vysokoškolském studiu oboru farmacie má každý farmaceut ze zákona povinnost celoživotně se vzdělávat. Pro farmaceuty máme kurzy zařazené do systému celoživotního vzdělávání ČLnK, jejichž počet stále aktualizujeme.
Číst více

Řekli o nás

Zdarma se zaregistrujte a využívejte výhod EUNI

1/2
Souhlasím s tím, aby společnost Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
Správce osobních údajů je společnost Pears Health Cyber Europe, s.r.o.,
IČ: 14058987, se sídlem DOCK01, Voctářova 2449/5, 180 00
Tel.: +420 272 732 996.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@pearshealthcyber.com.
Více informací na www.pearshealthcyber.com.
(dále jen „PHC“) zpracovávala mé osobní údaje uvedené níže, které zpřístupním PHC, a to za účelem: 
Vyplňte prosím pečlivě stát, ve kterém pracujete nebo studujete. Je to jedno z kritérií pro vystavení správného certifikátu u našich kurzů.
Abychom zajistili, že se získané kredity přiřadí ve správném znění
Objeví se na certifikátu a hezky zarámují Vaše jméno. Pokud je máte, pochlubte se.
Abychom Vás mohli informovat o všem podstatném, co by Vám nemělo utéct.
* povinné pole
Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. „osobou způsobilou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky“.
Pro zobrazení bližších informací a poučení o zpracování Vašich osobních údajů prosím klikněte ZDE.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři a zpřístupněných PHC na základě tohoto souhlasu poskytuji zcela dobrovolně na dobu neurčitou a tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči PHC právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na delete@pearshealthcyber.com a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů. Dále mám také právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Konečně beru také na vědomí, že mám právo na přenositelnost údajů a také právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat PHC prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@pearshealthcyber.com.

Již jsem registrovaný - Přihlásit se

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám