Seznam kurzů

Autor: Redakce EUNI
01. 05. 2016

Partner EUNI:

Abecední seznam všech e-learningových kurzů, které na EUNI najdete v rámci jednotlivých tématických okruhů. Kurzy jsou průběžně akualizovány. Na stránkách EUNI najdete také specializační kurzy z oboru všeobecného praktického lékařství.

 LÉKAŘ:
Akutní respirační infekce u malých dětí - léčba kašle
Akutní gastroenteritida u dětí a současné možnosti jejího ovlivnění
Akné a růžovka
Antikoagulační léčba a její monitoring na přístroji Xprecia Stride
Antikoagulační léčba a její monitoring v ambulantním prostředí na přístrojích CoaguChek
od společnosti Roche
Antikoagulační léčba - (POCT) na přístroji Micro INR
Astma
Astma v dětském věku
Binaurální zpracování zvuku aneb když jedna a jedna jsou více než dvě
Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Co víme (a nevíme) o chronické obstrukční plicní nemoci v roce 2016
Definice, prevalence a diagnostika hyperaktivního močového měchýře
Diagnostika a terapie závrativých stavů (Méniérův syndrom, tinnitus)
Diagnostika CRP
Diagnostika CRP (akceptovaný ZP k nasmlouvání kódu č. 02230)
Doporučení EGS k vyšetření terče zrakového nervu a perimetrie
Estrogendeficitní syndrom, klimakterium a HRT
Farmakologická léčba symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba
Glaukom - EGS guidelines 2014 – chirurgická léčba
Glaukom - Klasifikace a terminologie glaukomu
Glaukom - principy léčby glaukomu, konzervativní léčba, adherence
Hodgkinův lymfom
Hyperaktivní močový měchýř ve vztahu k prolapsu pánevních orgánů
Chirurgická léčba benigní hyperlazie prostaty
CHOPN - diagnostika
Chronická pankreatitida - chirurgie, endoskopie, guidelines
IPF - Idiopatická plicní fibróza - 1. část
IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část
Intenzifikace inzulinové léčby využitím prandiálního GLP-1 receptorového agonisty
Jak správně léčit pacienta s hypertenzí a vysokým kardiometabolickým rizikem
Karcinoidový syndrom
Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba a nutriční podpora
Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Karcinom žaludku - epidemiologie a diagnostika
Kašel - nejčastější příznak onemocnění dýchacího ústrojí
Kazuistiky z klinické praxe pneumologa
Kolorektální karcinom
Komunikace s pneumoonkologickým pacientem a jeho rodinou
Kvalita a bezpečí pacientů v ambulantní péči
Léčba gestačního diabetu (GDM)
Léčba pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí alfa-1-antitrypsinu
Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném a získaném deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu
Léčíme nemocné s chronickou pankreatitidou dodatečnou enzymatickou substitucí?
Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Maligní nádory hlavy a krku
Management nežádoucích účinků cílené léčby u pacientů s karcinomem plic
Močová inkontinence a hyperaktivní močový měchýř v těhotenství a po porodu
Molekulární biologické prediktory cílené léčby
Možnosti a limity farmakoterapie hyperaktivního močového měchýře
Možnosti využití adaptogenů
Možné problémy a chyby při indikaci a nastavení sluchadel
Nedosažené cíle v léčbě pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Nemalobuněčný karcinom plic - Bronchogenní karcinom a jeho diagnostika
Nemalobuněčný karcinom plic - Bronchoskopie v onkologii
Nemalobuněčný karcinom plic - Radioterapie a chemoradioterapie bronchogenního karcinomu
Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů
Neuroendokrinní nádory
Osteoporóza
Osteoartróza - základní přehled
Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Problematické těžké astma
Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Roztroušená skleróza v ordinaci praktického lékaře
Screening kolorektálního karcinomu
Sekundární glaukom rezistentní na léčbu u mladé ženy
Steroidní glaukom
Syndrom vyhoření
Syndrom dráždivého tračníku
Těsná kompenzace diabetu ve vztahu ke zvolenému léčebnému režimu
Tyreoidální uzly a struma
Uveální glaukom refrakterní na medikamentózní i chirurgickou léčbu
Úvod do problematiky symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Vliv pegylace na klinický profil interferonu
Vyšetrenie pacienta - tonometria, gonioskopia
Vyznáte se ve světě spirometrie?
Výživa (pneumo)onkologického pacienta
Základní principy léčby glaukomu, medikamentózní léčba
Závislost na tabáku
 
 LÉKÁRNÍK:
Akné a růžovka
Akutní gastroenteritida u dětí a současné možnosti jejího ovlivnění
Akutní respirační infekce u malých dětí - léčba kašle
Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba
Hojení ran
Inhalační systémy pro podávání antiastmatik
Ischemická choroba dolních končetin
Kašel - nejčastější příznak onemocnění dýchacího ústrojí
Komunikace - prodej a příprodej v lékárně
Léčíme nemocné s chronickou pankreatitidou dostatečnou enzymatickou substitucí?
Možnosti využití adaptogenů
Pigmentace kůže
Problematika záměn z pohledu lékárníka - generická substituce
Psoriáza - vliv na organismus
Syndrom dráždivého tračníku
Syndrom vyhoření
Vitamíny
 
 NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK:
Bolest a role sestry
Edukace diabetiků pro sestry
Etický kodex zdravotní sestry
Hodnocení seniorů
Hyperaktivní močový měchýř
Chronická žilní insuficience dolních končetin
Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Inkontinence moči
Komunikace s pacientem s postižením (Pacient s postižením sluchu)
Laktační poradenství
Musíme se smířit s inkontinencí moči?
Možnosti využití adaptogenů
Nastartujte své trávení
Nutriční podpora
Osteoporóza
Ošetřovatelský proces a dokumentace
Pády
Péče o pacientku v klimakteriu
Periferní a centrální žilní vstupy
Problematika onemocnění horních cest dýchacích u dětí a dospělých
Problematika zažívacích obtíží dětí a dospělých
Roztroušená skleróza - komunikace s pacientem a režimová opatření
Roztroušená skleróza - léčba
Roztroušená skleróza - onemocnění a diagnostika
Specifika práce sestry v gynekologické ordinaci aneb co zvládá gynekologická sestra
Stomie na gastrointestinálním traktu
Syndrom vyhoření
Techniky správného měření dětí a práce s růstovými grafy
Vakcinace
Vakcinace proti chřipce

Kde nás najdete

Neváhejte nás kontaktovat

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň