Seznam kurzů

Autor: Redakce EUNI
01. 05. 2016

Partner EUNI:

Abecední seznam všech e-learningových kurzů, které na EUNI najdete v rámci jednotlivých tématických okruhů. Kurzy jsou průběžně akualizovány. Na stránkách EUNI najdete také specializační kurzy z oboru všeobecného praktického lékařství.

 LÉKAŘ:
Akutní respirační infekce u malých dětí - léčba kašle
Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka
Akutní gastroenteritida u dětí a současné možnosti jejího ovlivnění
Akné a růžovka
Antikoagulační léčba a její monitoring na přístroji Xprecia Stride
Antikoagulační léčba a její monitoring v ambulantním prostředí na přístrojích CoaguChek
od společnosti Roche
Antikoagulační léčba - (POCT) na přístroji Micro INR
Astma
Astma v dětském věku
Atopický ekzém z pohledu dětského dermatologa
Binaurální zpracování zvuku aneb když jedna a jedna jsou více než dvě
Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Co je nového v terapii kožního melanomu?
Co víme (a nevíme) o chronické obstrukční plicní nemoci v roce 2016
Definice, prevalence a diagnostika hyperaktivního močového měchýře
Diagnostika a terapie závrativých stavů (Méniérův syndrom, tinnitus)
Diagnostika CRP
Doporučení EGS k vyšetření terče zrakového nervu a perimetrie
Estrogendeficitní syndrom, klimakterium a HRT
Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba
Farmakologická léčba symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Farmakoterapeutické trendy v dermatologii – Psoriáza
Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba
Glaukom - EGS guidelines 2014 – chirurgická léčba
Glaukom - Klasifikace a terminologie glaukomu
Glaukom - principy léčby glaukomu, konzervativní léčba, adherence
Glaukom - selektivní laserová trabekuloplastika - úloha a indikace
HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie
Hodgkinův lymfom
Hyperaktivní močový měchýř ve vztahu k prolapsu pánevních orgánů
Hyperaktivní močový měchýř, jeho medikamentózní léčba, chyby a omyly v léčbě
Chirurgická léčba benigní hyperlazie prostaty
CHOPN - diagnostika
Choroidální neovaskularizace - účinnost léčby u pacientky s angioidními proužky
Chronická pankreatitida - chirurgie, endoskopie, guidelines
Chronické žilní onemocnění, chronická žilní nedostatečnost
Infantilní hemangiom - nové přístupy v léčbě
Insomnie
IPF - Idiopatická plicní fibróza - 1. část
IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část
Intenzifikace inzulinové léčby využitím prandiálního GLP-1 receptorového agonisty
Jak správně léčit pacienta s hypertenzí a vysokým kardiometabolickým rizikem
Karcinoidový syndrom
Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba a nutriční podpora
Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Karcinom žaludku - epidemiologie a diagnostika
Kašel - nejčastější příznak onemocnění dýchacího ústrojí
Kazuistiky z klinické praxe pneumologa
Kazuistiky v klinické praxi pneumologa - 2. část
Kolorektální karcinom
Komplikace benigní hyperplazie prostaty a jejich řešení
Komunikace s pneumoonkologickým pacientem a jeho rodinou
Kvalita a bezpečí pacientů v ambulantní péči
Léčba gestačního diabetu (GDM)
Léčba pacientů s CHOPN s prokázanou deficiencí alfa-1-antitrypsinu
Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném a získaném deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu
Léčíme nemocné s chronickou pankreatitidou dodatečnou enzymatickou substitucí?
Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Magnezium a jeho léčebné využití
Maligní nádory hlavy a krku
Management nežádoucích účinků cílené léčby u pacientů s karcinomem plic
Močová inkontinence a hyperaktivní močový měchýř v těhotenství a po porodu
Moderní terapie alergické rýmy
Molekulární biologické prediktory cílené léčby
Možnosti a limity farmakoterapie hyperaktivního močového měchýře
Možnosti využití adaptogenů
Možné problémy a chyby při indikaci a nastavení sluchadel
Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Nemalobuněčný karcinom plic - Bronchogenní karcinom a jeho diagnostika
Nemalobuněčný karcinom plic - Bronchoskopie v onkologii
Nemalobuněčný karcinom plic - Radioterapie a chemoradioterapie bronchogenního karcinomu
Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů
Neuroendokrinní nádory
Od obezity přes prediabetes k diabetes mellitus 2. typu
Osteoporóza
Osteoartróza - základní přehled
Paušální bronchodilatační léčba u pacientů s CHOPN
Plicní nemoci v těhotenství
Postavení GLP-1 agonistů v moderní léčbě diabetu
Povrchová žilní trombóza
Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Problematika hluku z pohledu audiologie
Problematické těžké astma
Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných
Roztroušená skleróza v ordinaci praktického lékaře
Screening kolorektálního karcinomu
Sekundární glaukom rezistentní na léčbu u mladé ženy
Smíšený typ inkontinence (MUI – mixed urinary incontinence)
Steroidní glaukom
Syndrom vyhoření
Těsná kompenzace diabetu ve vztahu ke zvolenému léčebnému režimu
Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu
Tyreoidální uzly a struma
Uveální glaukom refrakterní na medikamentózní i chirurgickou léčbu
Úvod do problematiky symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Vliv pegylace na klinický profil interferonu
Vyšetrenie pacienta - tonometria, gonioskopia
Vyznáte se ve světě spirometrie?
Výživa (pneumo)onkologického pacienta
Základní principy léčby glaukomu, medikamentózní léčba
Závislost na tabáku
Život ohrožující krvácení a individualizace léčby
Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Život ohrožující krvácení - management koagulace u traumat
Život ohrožující krvácení - management koagulace na jednotce intenzivní péče
 
 LÉKÁRNÍK:
Akné a růžovka
Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka
Akutní gastroenteritida u dětí a současné možnosti jejího ovlivnění
Akutní respirační infekce u malých dětí - léčba kašle
Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Astma v dětském věku
Farmakologická léčba symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Funkční poruchy trávicího traktu a jejich léčba
HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie
Inhalační systémy pro podávání antiastmatik
Kašel - nejčastější příznak onemocnění dýchacího ústrojí
Komunikace - prodej a příprodej v lékárně
Léčíme nemocné s chronickou pankreatitidou dostatečnou enzymatickou substitucí?
Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Možnosti využití adaptogenů
Možnosti a limity farmakoterapie hyperaktivního močového měchýře
Pigmentace kůže
Péče o pacientku v klimakteriu
Problematika záměn z pohledu lékárníka - generická substituce
Psoriáza - vliv na organismus
Syndrom vyhoření
Vakcinace proti chřipce
Vitaminy
Výživa (pneumo)onkologického pacienta
Závislost na tabáku
 
 NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK:
Akutní infekce dýchacích cest se zaměřením na fytofarmaka
Bolest a role sestry
Edukace diabetiků pro sestry
Etický kodex zdravotní sestry
Hodnocení seniorů
Hyperaktivní močový měchýř
Chronická žilní insuficience dolních končetin
Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Inkontinence moči
Komunikace s pacientem s postižením (Pacient s postižením sluchu)
Laktační poradenství
Musíme se smířit s inkontinencí moči?
Možnosti využití adaptogenů
Nastartujte své trávení
Nutriční podpora
Osteoporóza
Ošetřovatelský proces a dokumentace
Pády
Péče o pacientku v klimakteriu
Periferní a centrální žilní vstupy
Problematika onemocnění horních cest dýchacích u dětí a dospělých
Problematika zažívacích obtíží dětí a dospělých
Roztroušená skleróza - komunikace s pacientem a režimová opatření
Roztroušená skleróza - léčba
Roztroušená skleróza - onemocnění a diagnostika
Specifika práce sestry v gynekologické ordinaci aneb co zvládá gynekologická sestra
Stomie na gastrointestinálním traktu
Syndrom vyhoření
Techniky správného měření dětí a práce s růstovými grafy
Vakcinace
Vakcinace proti chřipce

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň