Celoživotní vzdělávání farmaceutů

Autor: Redakce
01. 09. 2022

Celoživotní vzdělávání (CV) farmaceutů se řídí Řádem pro CV členů České lékárnické komory (ČLnK). Jde o komplexní systém vzdělávání, který slouží k udržení odborné způsobilosti farmaceuta po celou dobu jeho profesního života. Je určeno pro všechny členy ČLnK. Pro členy pracující v lékárnách je povinné. Plné znění řádu najdete tady.

Všichni farmaceuti pracující v ČR v lékárnách mají povinnost být členy ČLnK, která mj. dbá na jejich profesní a odbornou úroveň.

CV probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník CV získat minimálně 90 bodů. Vstoupí-li člen do cyklu CV v jeho průběhu a do ukončení cyklu zbývají více než 3 měsíce, musí získat poměrný počet stanovených bodů. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu se poměrně snižuje také v případě mateřské, rodičovské dovolené nebo pracovní neschopnosti, která nepřerušeně trvala déle než 3 měsíce nebo v souhrnu déle než 6 měsíců, při nichž farmaceut nevykonával činnost v lékárně. O snížení podle předchozí věty musí člen požádat a důvod snížení doložit. V jiných výjimečných případech může o snížení minimálního stanoveného počtu bodů rozhodnout představenstvo ČLnK.

Náhled certifikátu EUNI pro farmaceuty:

Náhled certifikátu EUNI pro farmaceuty

 

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám