Celoživotní vzdělávání lékárníků

Autor: Redakce EUNI
17. 10. 2018

Celoživotní vzdělávání (CV) lékárníků se řídí Řádem pro CV členů České lékárnické komory (ČLnK). Jde o komplexní systém vzdělávání, který slouží k udržení odborné způsobilosti lékárníka po celou dobu jeho profesního života. Je určeno pro všechny členy ČLnK. Pro členy pracující v lékárnách je povinné. Plné znění řádu najdete tady.

Všichni lékárníci pracující v ČR v lékárnách mají povinnost být členy ČLnK, která mj. dbá na jejich profesní a odbornou úroveň.

CV probíhá v jednotných tříletých cyklech. V tomto období musí účastník CV získat minimálně stanovený počet bodů, z toho alespoň 20 % bodů z akcí pořádaných, garantovaných nebo uznaných ČLnK. Minimální stanovený počet bodů v tříletém cyklu je 90. Vstoupí-li člen do cyklu CV v jeho průběhu a do ukončení cyklu zbývají více než 3 měsíce, musí získat alikvotní počet stanovených bodů. Obdobně platí v případě mateřské a rodičovské dovolené.

Náhled certifikátu EUNI pro lékárníky

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Znak fakulty
Zpracovávám