Vánoční novinky z nakladatelství Maxdorf

Autor: EUNI.cz
05. 12. 2019

Nepřehlédněte nové publikace z Nakladatelského domu Maxdorf. Jejich přehled naleznete v tomto článku. Tentokrát se můžete těšit hned na šest nových knih z různých oborů medicíny. Zajímavé odborné publikace se věnují problematice onkologie, diabetologie, neurologie, ale i endokrinologie a dalším tématům. Níže naleznete stručný přehled titulů s anotacemi a náhledy obálek.

Endokrinologie pro praxi, 2. aktualizované vydání
Václav Hána

Maxdorf 2019, 260 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-625-2
Cena: 395 Kč
Formát: 112 × 174 mm, měkká (V2)

Anotace
Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního endokrinologa a internisty prof. MUDr. Václava Hány, CSc., odráží dynamický vývoj oboru za posledních několik let. Výskyt nemocí žláz s vnitřní sekrecí v populaci je podstatně vyšší, než se odhadovalo ještě na začátku 90. let minulého století. Zpřesněná diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 20 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Vzhledem k regulačnímu působení hormonů na všechny orgány a tkáně lidského těla bez výjimky je znalost endokrinologie nezbytná nejen pro atestaci z vnitřního lékařství, ale rovněž pro všechny interní specializace. Také druhé vydání je koncipováno jako praktická příručka pro endokrinology a internisty, ale rovněž jako publikace vhodná pro přípravu k atestaci.

 

Obecná onkologie
Tomáš Büchler a kolektiv

Maxdorf 2019, 384 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-617-7
Cena: 595 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná (V8)

Anotace
Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Zejména léčebné možnosti se mění téměř před očima, cílená a biologická léčba, stejně jako imunoterapie a další moderní léčebné modality se rychle dostávají z laboratoří do každodenního arzenálu klinických imunologů.
Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických center České republiky vedený doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., vydal v roce 2017 v nakladatelství Maxdorf knihu Speciální onkologie, která se svým moderním pojetím rychle stala novým standardem pro základní vzdělávání v oboru.
Ve stejném duchu nyní tento autorský kolektiv vydává knihu Obecná onkologie – důraz je kladen na srozumitelnost, přehlednost a na praktickou aplikovatelnost poznatků do klinické praxe. I tato kniha je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi.

 

Praktický průvodce cukrovkou, III.
Jana Psottová

Maxdorf 2019, 219 str.
ISBN: 978-80-7345-630-6
Cena: 295 Kč
Formát: 130 × 200 mm, měkká (V2)

Anotace
Třetí kniha z řady úspěšných příruček pro lékaře i jejich pacienty. Od prvního Praktického průvodce se počet léčených diabetiků v ČR zvýšil o více než 100 000, přibývá i nemocných s diabetem, kteří o své nemoci zatím nevědí. Celkově již počet přesáhl číslo 1 milion.
Dobrou zprávou na druhé straně je to, že každý rok přicházejí na trh další velmi účinné léky a rychle se vyvíjejí i technologie, které nejen zlepšují úroveň léčby, ale rovněž zvyšují kvalitu života nemocných. Informací o cukrovce je v dnešní době dostatek, problémem řady textů je však malá srozumitelnost pro laika. Právě to bylo impulsem pro vznik této knihy. K její vynikající srozumitelnosti přispěla skutečnost, že větší část textu byla původně určena pro pacientský internetový server a autorka měla velký počet reakcí od pacientů v rámci internetové lékařské poradny. Nejčastější a nejpřínosnější z těchto dotazů a odpovědí jsou rovněž součástí knihy.

 

Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu
Pavel Vavřík, Ivan Landor, Jiří Gallo, Karel Koudela a kol.

Maxdorf 2019, 503 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-602-3
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná (V8)

Anotace
Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Na úspěšnou publikaci Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu (Landor, Vavřík, Gallo, Sosna a kol. – kniha byla oceněna prestižní Hlávkovou cenou a významně ovlivnila operační praxi v ortopedii v ČR) nyní navazuje podobná publikace věnovaná náhradám kolenního kloubu. Autorský kolektiv složený z předních českých ortopedů i odborníků dalších medicínských profesí nyní vytvořil rozsáhlou monografii věnovanou revizním operacím po TEP kolenního kloubu. Kniha je koncipována jako praktický průvodce ortopeda – od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací.

 

Sarkoidóza – nemoc mnoha tváří
Vítězslav Kolek a kolektiv

Maxdorf 2019, 438 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-628-3
Cena: 995 Kč
Formát: 154 × 230 mm, pevná (V8)

Anotace
Monografie našeho předního pneumologa a mezinárodně uznávaného experta v oblasti sarkoidózy je dlouho očekávanou publikací jak v rámci pneumologické společnosti, tak mezi lékaři dalších odborností.
Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění s mnohotvárnými klinickými a imunologickými projevy. Sarkoidóza je typicky interdisciplinárním problémem. Zabývají se jí především pneumologové, zajímá imunology a genetiky, setkávají se s ní ale také internisté, neurologové, dermatologové, revmatologové nebo praktičtí lékaři. Problematika sarkoidózy přitahuje pozornost farmaceutického výzkumu s cílem personalizované léčby.
Záměrem širokého autorského kolektivu, který prof. Kolek sestavil, je podat v knize aktuální informace pro lékaře všech specializací, kteří se mohou se sarkoidózou ve své praxi nebo laboratoři setkat.

 

Spinální neurologie
Ivana Štětkářová a kolektiv

Maxdorf 2019, 488 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-626-9
Cena: 1495 Kč
Formát: 200 × 265 mm, vazba pevná (V8)

Anotace
Problematika míšních poruch patří k stěžejním oblastem moderní neurologie, přesto dosud zaujímá v řadě učebnic a monografií poměrně okrajové místo. Připravujeme nyní zcela ojedinělou publikaci zaměřenou komplexně právě na problematiku míšních poruch. Kniha klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Přehledně je rekapitulována anatomie a fyziologie míchy, typické klinické syndromy, neurofyziologie a zobrazovací metody ve vztahu k míšním funkcím. Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. Nozologické jednotky budou doplněny o aktuální léčebné pohledy z přidružených oborů (např. neurochirurgie, rehabilitace, urologie apod.). Kniha bude kromě neurologů určena radiologům, chirurgům, urologům a dalším.

 

Doporučené postupy v pneumologii, 3. vydání
Vítězslav Kolek a kol.

Maxdorf 2019, 648 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-624-5
Cena: 595 Kč
Formát: 125×190 mm, vazba měkká (V2), barevné ilustrace

Anotace
Již třetí vydání mimořádně úspěšné publikace odráží dynamický vývoj v oboru v posledních dvou letech, od klasifikace až po farmakoterapii.
Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím – obě jejich knižní vydání byla vyprodána v průběhu dvou let od vydání. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníku bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost.
Doporučené postupy v pneumologii jsou úctyhodným dílem, na jehož přípravě se podíleli všichni přední pneumologové České republiky a tedy i všechna pracoviště ČR se standardem klinické excelence.

 

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň