Jarní novinky z nakladatelství Maxdorf

Autor: EUNI.cz
24. 03. 2020

Jaro je za dveřmi a my pro vás máme i dobré zprávy. V nakladatelství Maxdorf vyšlo v poslední době mnoho zajímavých publikací z různých oblastí medicíny. Nenechte si je ujít v dnešním článku. Zajímavé odborné publikace se věnují nejen problematice diabetologie, léčbě hypertenze či kardiochirurgii, ale také dětské neurochirurgii a dalším tématům. V novinkách naleznete mimo jiné dva slovníky, konkrétně Kapesní slovník medicíny a Slovník lékařských zkratek. Stručný přehled titulů s anotacemi a náhledy obálek naleznete v článku.

Dětská neurochirurgie v kazuistikách
Helena Homolková a kol.

Maxdorf 2020, 160 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-577-4
Cena: 695 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná (V8)

Anotace
Specifika dětské neurochirurgie jsou dána především zralostí nervového systému pacientů. Neurochirurg odchovaný jen na dětské neurochirurgii bude jen stěží operovat vyhřezlou ploténku nebo aneurysma. Neurochirurg dospělých nevidí předčasný srůst švů nebo meylokélu. Oba mají svá specifika i zcela společné oblasti (např. chirurgie nádoru IV. komory je stejná u dospělých i dětí). Analýza nemocného, tedy individuálních kazuistik, vede zákonitě k obecné úvaze o nejdůležitějších onemocněních dětské neurochirurgie. Kniha MUDr. Heleny Homolkové, Ph.D., a spoluautorů bude jistě užitečná pro všechny neurochirurgy s jakoukoliv subspecializací i pro všechny neurology, dětské lékaře a pro každého, kdo s touto problematikou přichází do styku. 

 

Diabetes typu MODY, Diagnostika a léčba u dospělých pacientů
Jana Urbanová, Ludmila Brunerová, Jan Brož

Maxdorf 2019, 64 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-627-6
Cena: 195 Kč
Formát: 125×190 mm, měkká (V2)

Anotace
Pacienti s diabetem typu MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) byli ještě donedávna spíše opomíjenou skupinou diabetiků, rozptýlenou bez správné diagnózy mezi pacienty s běžnějšími typy diabetu. Až širší dostupnost genetického vyšetření a zjištění, že frekvence monogenního diabetu v populaci je významně vyšší, než se původně předpokládalo, společně s odhalením některých specifik jeho léčby, zvýšilo zájem o jeho správnou diagnostiku.
Avšak i přes rostoucí povědomí lékařů o MODY jako o samostatném a relativně častém podtypu diabetes mellitus, až 90 % pacientů s MODY zůstává stále neodhalených, a po dlouhou řadu let nesprávně zařazených a léčených nejčastěji pod diagnózou diabetu 1. či 2. typu. Ke správné klasifikaci dochází o mnoho let později (v průměru až o 13 let). Lze se však domnívat, že v řadě případů jedinci s MODY zůstanou skryti pod nálepkou jiného typu diabetu trvale. Přitom rozpoznání MODY představuje pro pacienty značný přínos, jelikož zásadně mění pohled na prognózu nemocného a především často umožňuje změnit dosavadní způsob vedení léčby diabetu.

 

Hypertenze, 5. aktualizované vydání
Jiří Widimský a kolektiv

Maxdorf 2019, 560 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-621-4
Cena: 795 Kč
Formát: 154×230 mm, vazba pevná

Anotace
Arteriální hypertenze patří v rozvinutých zemích, včetně České republiky, k nejčastějším a bez pochyby medicínsky i ekonomicky nejzávažnějším onemocněním. Je jedním z klíčových rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a zásadním způsobem přispívá ke kardiovaskulární úmrtnosti, která se u obou pohlaví pohybuje kolem 50 %.
Dobrou zprávou je, že farmakoterapie hypertenze prodělala v posledních 15 letech rychlý vývoj, který k tradičním osvědčeným antihypertenzivům přidal další lékové skupiny, včetně účinných kombinací. Horší je však využití těchto léčebných možností v široké lékařské obci. Páté vydání knihy Hypertenze – nejvýznamnější publikace na českém trhu věnované problematice krevního tlaku – přináší aktuální stav poznání, včetně recentních platných doporučení. Autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Jiřím Widimským, CSc., je složen z předních odborníků v této problematice. Věříme, že publikace přispěje k zvýšení efektivity léčby hypertenze v ČR.

 

Kardiochirurgie v instruktivních kazuistikách
Vojtěch Kurfirst a kolektiv

Maxdorf 2019, 232 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-631-3
Cena: 795 Kč
Formát: 200×265 mm, vazba pevná (V8)

Anotace
Publikace obsahuje klinické kazuistiky, které pokrývají celou problematiku kardiochirurgie. Hlavní část knihy tvoří popis jednotlivých případů se stručným schématem diagnostického postupu, diferenciální diagnostikou a technikou operace. Kazuistiky jsou doplněny množstvím zobrazovacích vyšetření a peroperačních fotografií, které umožní orientaci čtenáře a pochopení základních kroků diagnostiky a léčby.
Kniha Kardiochirurgie v kazuistikách je určena kromě kardiochirurgů rovněž všeobecným chirurgům, traumatologům a v neposlední řadě kardiologům, kteří pečují o kardiochirurgické pacienty po operaci a často je na operaci připravují. Nejde přitom o monografii pro úzký okruh čtenářů, ale o praktickou příručku pro každodenní použití.

 

Lékařské pamluvy
Vít Skalička

Maxdorf 2019, 136 str., edice Maxdorf
ISBN 978-80-7345-632-0
Cena: 195 Kč
Formát: 115×185, vazba brožovaná

Anotace
Doktorská mluva je svět sám o sobě, medicínský jazyk je mnohovrstevnatý a různotvarý. Disponuje rozmanitou slovní zásobou klasických a moderních světových jazyků a současně těží z bohatství češtiny. Ke všemu se organicky vyvíjí a proměňuje ruku v ruce s pokroky a objevy medicíny, někdy na úkor systémovosti. Kromě cizích slov působí na jazyk medicíny mnoho dalších vlivů zevnitř i zvenčí.
Tuto knížku autor pojal jako sondu do jazykového tělesa medicíny, cílem publikace je zábavnou formou dovést čtenáře k zamyšlení nad podstatou některých jazykových i medicínských reálií a k odhalení zajímavých souvislostí. Témata jednotlivých oddílů jsou vybrána podle skutečných situací, kdy se rozchází běžně mluvený či psaný jazyk zdravotníků a jazyková norma.

 

Kapesní slovník medicíny, 4. vydání
Martin Vokurka, Jan Hugo

Maxdorf 2020, 192 str.
ISBN: 978-80-7345-634-4
Cena: 195 Kč
Formát: 105×150 mm, brožovaná

Anotace
Tento výkladový slovník je určen laické veřejnosti, přičemž analýza prodeje předchozích třech vydání ukázala, že hlavními uživateli tohoto slovníku jsou především lidé (resp. rodiny) zodpovědně pečující o své zdraví.
Slovník obsahuje 3600 nejdůležitějších hesel ze všech oblastí medicíny. Slovník je praktickou a jednoduchou pomůckou pro každého, je zdrojem základních informací o zdraví, chorobách a jejich příznacích, vysvětluje termíny užívané v lékařských zprávách a seznamuje s klíčovými léky dostupnými na českém trhu.

 

Slovník lékařských zkratek, 2. rozšířené a aktualizované vydání
Jan Hugo, Martin Vokurka, Markéta Fidlerová a kol.

Maxdorf 2019, 320 str.
ISBN: 978-80-7345-633-7
Cena: 595 Kč
Formát: 160×225 mm, pevná vazba

Anotace
Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání zkratek, přičemž vyhledat zkratku na internetu bývá obtížné – stejná zkratka bývá kromě medicíny užívána i v desítkách dalších kontextů.
Slovník lékařských zkratek je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací. Slovník tak umožňuje vyhledání naprosté většiny běžných i méně běžných zkratek s vysokou efektivitou.
Po úspěchu 1. vydání – a jeho kompletním rozebrání – vychází nyní v druhém rozšířeném a doplněném vydání.

 

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň