Náklady VZP na léčbu hemofilie meziročně stouply o téměř 100 miliónů korun

Autor: VZP
20. 04. 2021

Z analýzy Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky vyplývá, že náklady na léčbu hemofilie ve srovnání s rokem 2019 stouply v roce 2020 téměř o 100 miliónů korun, a to i přesto, že počet pacientů s poruchou srážlivosti krve ve srovnání s léty 2018 a 2019 v roce 2020 poklesl (cca o 3,68 %). Vloni VZP ČR na léčbu těchto svých klientů vynaložila téměř 800 milionů korun (799,73 mil. Kč), což je o 19 % (18,92 %) víc, než v roce 2018. V průměru stála roční péče o jednoho pacienta s hemofilií bezmála 600 tisíc korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje veřejnost ve svých tiskových zprávách o nejnákladnějších diagnózách nejnákladnějších diagnózách a hemofilie je už pravidelnou součástí tohoto žebříčku. Například v roce 2019 dosáhly náklady na léčbu jednoho pacienta s poruchou srážlivosti krve téměř 26 milionů korun.

Počet klientů VZP s hemofilií a náklady na jejich péči včetně průměrných nákladů na péči za poslední tři roky

 

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Počet nemocných

1 390

1 387

1 337

Náklady na péči v tis. Kč

672 513

700 072

799 729

Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč

483,8

504,7

598,2

Výše nákladů na péči o pacienty s hemofilií souvisí se závažností zdravotního stavu a množstvím speciálního a mimořádně drahého léčivého přípravku, který musí užívat. U někoho může stát léčba desítky tisíc korun, u jiného desítky milionů. S tím souvisí i rozdíly v průměrných nákladech na jednoho klienta, a to i s ohledem na různé regiony České republiky.

Například nejvíce nemocných bylo v roce 2020 v Praze a o něco méně jich bylo evidováno v Jihomoravském kraji. Nákladově však byla pro VZP léčba pacientů v Jihomoravském kraji náročnější přibližně o 18,5 milionu korun než v Praze.

Počet klientů VZP s hemofilií, náklady na jejich léčbu a průměrné náklady na léčbu v krajích v roce 2020

Kraj

Ženy

Muži

Celkem

Náklady v tis. Kč

Průměrné náklady v tis. Kč

Hlavní město Praha

94

142

236

129 839

550,2

Středočeský kraj

68

113

181

85 990

475,1

Jihočeský kraj

18

50

68

55 173

811,4

Plzeňský kraj

29

51

80

48 928

611,6

Karlovarský kraj

8

29

37

16 715

451,7

Ústecký kraj

31

56

87

62 168

714,6

Liberecký kraj

30

45

75

22 497

300,0

Královéhradecký kraj

18

41

59

30 942

524,4

Pardubický kraj

15

37

52

29 174

561,0

Vysočina

30

52

82

67 899

828,0

Jihomoravský kraj

97

114

211

148 345

703,1

Olomoucký kraj

8

31

39

27 067

694,0

Moravskoslezský kraj

27

49

76

59 158

778,4

Zlínský kraj

27

27

54

15 834

293,2

Celkem

500

837

1 337

799 729

598,2

Hemofilie je poměrně vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. V krvi hemofiliků je nedostatek srážecího faktoru, což je bílkovina nutná k účinnému srážení krve. Léčí se dodáním chybějícího srážecího faktoru přímo do krve. U většiny postižených se nemoc projeví již v prvním roce života. Objevuje se zpravidla u mužů.

Podle závažnosti se hemofilie rozděluje do tří skupin. Lidé s lehkou hemofilií např. déle krvácejí po operacích či úrazech. U pacientů se středním stupněm nemoci může docházet ke spontánnímu krvácení a často krvácejí už i po nepatrném poranění. Těžcí hemofilici pak často trpí spontánním krvácením do kloubů (zejména do kolen, loktů a kotníků) a při nedostatečné léčbě jim hrozí trvalé poškození kloubů a invalidita.

Milan Řepka
tiskový mluvčí

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň