Cena Czech DIGI@MED Award pro inovace ve zdravotnictví

Autor: Pears Health Cyber
15. 06. 2021

Autoři inovativních projektů pro digitalizaci zdravotnictví a farmacie se od nynějška až do 15. července 2021 mohou ucházet o cenu Czech DIGI@MED Award a finanční příspěvek na realizaci svého řešení. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje biotechnologická společnost Roche, je určena hlavně autorům, kteří v uplynulém roce vytvořili inovativní digitální a mobilní řešení v oblastech péče o zdraví, optimalizaci procesů ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací.


Soutěž aktivně oceňuje a hlavně motivuje inovativní potenciál České republiky v oblasti digitalizace zdravotnictví. Je otevřena pro všechny odvážné vizionáře a inovátory. Letos se koná už potřetí a společnost Roche rozdělí třem oceněným také finanční podpory v celkové výši 300 000 Kč.

Soutěž má i letos kategorie Nápad/idea/prototyp, Fungující, resp. existující řešení max. jeden rok po uvedení na trh a Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely. Do všech uvedených kategoriích lze přihlásit projekty zaměřené na rozhraní zdravotnicko-sociální, na péči o chronicky nemocné, na podporu prevence a screeningu závažných či civilizačních onemocnění a na personalizaci medicíny v širším slova smyslu. Kategorie dat je otevřena i pro reálná řešení využívající zdroje dat (veřejné zdroje, data veřejných či soukromých institucí, apod.) a využitelné pro podporu personalizovaného přístupu k terapii a zdraví, pro vyhodnocování nových zdravotnických technologií (např. HTA), vzdělávání, pojišťovnictví, integrované péči či telemedicíny a jejich implementaci do zdravotnických systémů, případně propojení s nadnárodními datovými strukturami.

Přihlášené projekty bude hodnotit 13členná porota složená z odborníků působících dlouhodobě v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, IT, obchodu a marketingu.

Šanci uspět má každý projekt, všechny budou hodnocené podle stejných a předem daných kritérií (míra disruptivity, míra dopadu na uživatele a přínosu, míra dopadu na velikost populace/přínosu pro velikost populace, proveditelnost projektu). Doplňkově pak bude v hodnocení zřetel na věcnost, udržitelnost, nákladová dilemata a deinstitucionalizaci/podporu komunit.

Informace o soutěži zde

Máte inovaci? Přihlašte ji zde

Úspěšné projekty minulých ročníků najdete zde


V loňském roce uspěly tyto projekty:

AIREEN (Jan Hlaváček) - S pomocí nejnovější generace umělé inteligence dokáže Aireen zajistit spolehlivý diagnostický screening civilizačních chorob založený na analýze digitálních snímků očního pozadí, bezbolestně, neinvazivně, během několika vteřin i na dálku. Aireen napomáhá včasnému záchytu nemoci. Šetří čas pacienta a kapacitu zdravotnictví tím, že redukuje nezbytné návštěvy u lékaře.

Cereb B-Mode Assist (Marek Vaculík) - Tento softwarový nástroj analyzuje medicínské obrazy a umožňuje rychlé, přesné a objektivní vyhodnocení echogenity mozkových struktur. Výsledky zpřesňují diagnostiku neurologických a psychiatrických onemocnění, jako je například Parkinsonova choroba a parkinsonské syndromy, Hungtingtonova choroba, Winsonova choroba či deprese.

IsletNet (Filip Matzner) - Webová služba, která vznikla ve spolupráci s pražským IKEM. Jejím cílem je zjednodušit, zpřesnit a zrychlit proces izolace Langerhansových pankreatických ostrůvků určených pro experimentální transplantační léčbu diabetu 1. typu. Veškerá data jsou zpracována v cloudu a řešení je tak přístupné odkudkoli z celého světa. Celý proces využívá umělé inteligence, strojového učení a nejnovějších technologií.

Kontakt: Mgr. Romana Žatecká, PR konzultant, romana.zatecka@pearshealthcyber.com

 

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň