Nové publikace z nakladatelství Maxdorf

Autor: EUNI.cz
23. 06. 2022

Představujeme Vám nové a zajímavé medicínské publikace z nakladatelství Maxdorf. Připravili jsme pro vás výběr titulů, které rozhodně stojí za Vaši pozornost. Odborné publikace se zaměřují mimo jiné na problematiku biologické terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů, metastazující kolorektální karcinom nebo optickou koherenční tomografii a další témata. Stručný přehled titulů s anotacemi a náhledy obálek naleznete v aktuálním článku.

1. Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů, 3. přepracované a doplněné vydání, Vladimír Zbořil a kol. 

kniha Maxdorf

Maxdorf 2022, 320 str.
ISBN: 978-80-7345-718-1
Cena: 495 Kč
Formát: 140 × 200 mm, pevná 

Anotace
Publikace usiluje o přehledné shrnutí současných informací o nejnovější modalitě léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy, která zaznamenává neustálý rozvoj.
V úvodní části jsou kromě historie biologické léčby probrány jednotlivé molekuly, které se užívají nejen v gastroenterologii, jejich názvosloví a mechanismy účinku z hlediska současných znalostí patofyziologie idiopatických střevních zánětů.
V dalších kapitolách se autoři věnují základům klasifikace, diagnostiky a terapeutických principů Crohnovy nemoci a ulcerozní kolitidy. Na ně navazuje podrobné zhodnocení postavení biologické terapie v komplexní strategii léčby v období remise, relapsu, v terapií komplikací a léčebné profylaxi a to včetně indikací, kontraindikací, lékových interakcí a nežádoucích účinků.
Oproti předchozím vydáním je obohacena část věnovaná chirurgické intervenci včetně ve světovém písemnictví málo frekventované problematiky stomií u idiopatických střevních zánětů. Nová celosvětová epidemiologická situace, které zasáhla stejně do medicíny jako ekonomiky a sociální struktury naší společnosti, se stala inspirací pro rozšíření kapitol věnovaných specifickým situacím. Vedle tradičních otázek spojených s plodností a těhotenstvím, mimostřevními manifestacemi se tak objevují kapitoly věnované infektologické problematice a očkování u pacientů s idiopatickými střevními záněty. V závěru monografie se autoři krátce zamýšlí nad perspektivami biologické terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů. Text je doplněn množstvím citací klinických studií a řadou názorných grafů, schémat a tabulek.

 

2. HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách, 3. rozšířené vydání, Eva Kočová, Martina Koziar Vašáková (editor) a kolektiv

kniha Maxdorf

Maxdorf 2021, 328 str., edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-712-9
Cena: 895 Kč
Formát: 200 × 265 mm, pevná 

Anotace
Intersticiální plicní procesy (IPP) představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením plicní tkáně, a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem. HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku IPP. Praktický význam tohoto vyšetření se značně zvýšil s ohledem na nové možnosti farmakoterapie, která začíná podstatným způsobem měnit osud těchto těžce nemocných pacientů. Publikace obsahuje také prakticky orientované modelové kazuistiky s diferenciální diagnostikou.

 

3. Chylothorax. Průvodce pro chirurgy, pediatry a interní obory, Marek Szkorupa a kol.

kniha Maxdorf

Maxdorf 2022, 118 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-717-4
Cena: 395 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Anotace 
Chylothorax vzniká nahromaděním chylózního výpotku v pleurální dutině. Etiologie může být různorodá, od kongenitální přes zánětlivou, maligní až po traumatickou příčinu, která vzniká nejčastěji po operacích mediastina, srdce a plic. Jde o závažný stav, jehož podcenění může mít fatální následky. Terapie závisí mimo jiné na příčině, závažnosti a průběhu chylothoraxu. V řadě případů postačuje terapie konzervativní, v indikovaných případech pak intervenční radiologická nebo chirurgická či mikrochirurgická.
Kniha, jejímž hlavním autorem je MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D., je první publikací věnující se tomuto tématu. Je určena především pneumologům a hrudním chirurgům, užitečná však bude i pro lékaře dalších oborů, kteří se s chylothoraxem ve své praxi setkávají.

 

4. Metastazující kolorektální karcinom, Nová paradigmata, nové výzvy, Jan Bauer 

kniha Maxdorf

Maxdorf 2022, 296 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-730-3
Cena: 595 Kč
Formát: 160×225 mm, brožovaná 

Anotace
Cílem publikace je podat srozumitelný přehled o nových poznatcích v biologii, imunitě a diagnostice mCRC ve vztahu k existujícím a nově se objevujícím možnostem léčby. Stručně jsou vždy popsány mechanismy účinku léčiv, léčebné výsledky jsou obvykle uvedeny ve formě tabulek nebo grafů, přičemž zahrnuty jsou pouze výsledky z rozhodujících randomizovaných a/nebo kontrolovaných studií.

 

5. Optická koherenční tomografie, 3. přepracované a doplněné vydání, Pavel Němec, Bohdan Kousal, Veronika Löfflerová

kniha Maxdorf

Maxdorf 2022, 505 str., barevné ilustrace, edice Medica
ISBN: 978-80-7345-713-6
Cena: 795 Kč
Formát: 165×240 mm, pevná 

Anotace
Optická koherenční tomografie (OCT) je velmi cennou a využívanou diagnostickou metodou vyšetření sklivce, vitreoretinálního rozhraní, sítnice a cévnatky. Bez pochopení podstaty vyšetření, schopnosti adekvátně volit ideální skenovací vzorce a bez osvojení správné interpretace OCT vyšetření, nelze naplno využít potenciál této moderní diagnostické metody.
OCT nám dnes pomáhá zásadně zvýšit míru senzitivity a specificity u diagnostiky celého spektra sítnicových patologií, zvyšuje kvalitu terapeutického rozhodování a umožňuje přesný monitoring léčebných výsledků.
V pořadí třetí přepracované a doplněné vydání této publikace přichází na trh s nevelkým odstupem od prvních dvou vydání, která jsou dnes nedostupná. Text knihy prošel revizí, kniha obsahuje novou kapitolu o peroperačním použití OCT technologie a nově jsme každou z kapitol opět doplnili novými kazuistikami.
Nadstandardně obrazově dokumentovaný text umožní pochopit podstatu diagnostické metody, orientovat se správně v základních charakteristikách snímaného obrazu, interpretovat a přesně popisovat získané skeny sítnice. Monografie je členěna přehledně do kapitol podle základních patologických jednotek, s kterými se u sklivce, sítnice a cévnatky setkáváme.

  

6. Vitreoretinální chirurgie, Martin Šín a kol. 

kniha Maxdorf

Maxdorf 2022, 216 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-720-4
Cena: 595 Kč
Formát: 165×240 mm, pevná

Anotace
Vitreoretinální chirurgie představuje v současnosti jednu z nejvýznamnějších částí očního lékařství. Chirurgická léčba sítnice a sklivce prošla v posledních letech značným vývojem. Dlouhá léta byla chirurgie sklivce pokládána za prakticky nemožnou a pokusy o chirurgický přístup do oblasti sklivce neměly valné výsledky. Nejvýznamnějším milníkem a úplnou změnou v této oblasti bylo zavedení operačního přístupu pars plana vitrektomie na počátku 70. let. V posledních 50 letech se pars plana vitrektomie stala standardem v léčbě mnoha očních patologií, jako jsou např. odchlípení sítnice, komplikace diabetické retinopatie, choroby vitreomakulárního rozhraní, nitrooční záněty, sklivcové zákalky, oční úrazy a mnoho dalších.
Kniha si klade za cíl seznámit začínající oftalmology se základními principy chirurgické léčby sítnice a sklivce. Obecná část knihy popisuje diagnostiku nutnou v indikačním procesu a obecnou filozofii chirurgického přístupu k řešení sítnicové patologie. Speciální část popisuje specifika chirurgického řešení u vybraných patologií.

 

7. Vybrané doporučené postupy v nefrologii, Romana Ryšavá, Ondřej Viklický a kol.

kniha Maxdorf

Maxdorf 2022, 264 str., barevné ilustrace, edice Jessenius
ISBN: 978-80-7345-729-7
Cena: 495 Kč
Formát: 154×230 mm, pevná 

Anotace
Prakticky koncipovaný přehled vybraných nejdůležitějších doporučení v nefrologické praxi. Jednotlivé kapitoly vycházejí z aktuálně platných mezinárodních doporučení. Kniha obsahuje jak specificky nefrologická témata, tak témata společná s kardiologií (hypertenze) či diabetologií. Dynamický, srozumitelný a čtivý text tak bude užitečný nejen pro nefrology, ale rovněž pro lékaře z ostatních – zejména interních – odborností.

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám