Sestry budou nově moci při změně pracoviště nebo oboru získat jednodušším způsobem další specializaci

Autor: MZČR
06. 06. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické doporučení pro započítání některých částí dříve absolvovaného specializačního vzdělávání všeobecných sester. Cílem je, aby sestra mohla v případě změny pracoviště či oboru získat jednodušším způsobem další specializaci.

Metodické doporučení všeobecným sestrám se specializovanou způsobilostí a poskytovatelům zdravotních služeb přibližuje, co lze z jedné specializace započíst do druhé nebo případně demonstruje oblasti znalostí a dovedností, které všeobecná sestra v absolvovaném specializačním vzdělávání nezískala nebo získala v jiném rozsahu, a které může získat nejenom absolvováním dalšího specializačního vzdělávání, ale též absolvováním certifikovaných kurzů.

Metodické doporučení se vztahuje na částečnou provázanost a prostupnost mezi nejčastěji požadovanými obory:

  • Ošetřovatelské péče v interních oborech
  • Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
  • Ošetřovatelská péče v geriatrii
  • Domácí a hospicová péče
  • Intenzivní péče.

Započítání předchozího vzdělávání povede ke zkrácení vzdělávací cesty ve výše uvedených oborech specializačního vzdělávání, pakliže všeobecná sestra

  • již specializovanou způsobilost v jednom vybraném oboru specializačního vzdělávání získala nebo
  • absolvovala certifikované kurzy, pokud jsou součástí vzdělávacího programu daného specializačního oboru, nebo
  • absolvovala jiné studium než specializační vzdělávání nebo certifikovaný kurz, které odpovídá nebo jeho část odpovídá obsahu a rozsahu některé části vzdělávacího programu specializačního vzdělávání, ve kterém je požádáno o zápočet.

Sestra má také možnost využívat k získávání chybějících vědomostí, dovedností a činností vzdělávání prostřednictvím certifikovaných kurzů. Certifikovaným kurzem sice nelze nahradit získání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, nicméně zdravotnický pracovník, který nemá specializovanou způsobilost v příslušném oboru specializačního vzdělávání, může vykonávat jednotlivé činnosti zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, ke kterým získal zvláštní odbornou způsobilost absolvováním certifikovaného kurzu. Pokud tedy všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v jednom oboru absolvuje certifikovaný kurz, kterým si doplní chybějící vědomosti, dovednosti k provádění činností, ke kterým nezískala v předchozím specializačním vzdělávání specializovanou způsobilost, bude oprávněna k určitým dílčím činnostem, jako by měla specializaci.

Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Zdroj: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/sestry-budou-nove-moci-pri-zmene-pracoviste-nebo-oboru-ziskat-jednodussim-zpusobem-dalsi-specializaci/

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám