Změna sazby daně z přidané hodnoty u léčivých přípravků ze stávajících 10 % na 12 %

Autor: VZP
16. 11. 2023

VZP ČR informuje držitele rozhodnutí o registraci, že přijímá žádosti o aktualizaci smluvních ujednání typu Smlouvy o ceně a Smlouvy o dohodnuté konečné ceně.

Pro zohlednění aktualizované ceny k 1. 1. 2024 je potřebné žádost podat nejpozději 1. 12. 2023, a to s ohledem na lhůtu zpracování Dodatku 30 dnů vyplývající ze smluvního ujednání. Vzhledem k očekávanému množství žádostí, VZP ČR žádá o spolupráci včasného podepsání a doručení Dodatku – nejpozději do 4 kalendářních dnů po zaslání návrhu Dodatku ze strany VZP ČR.

Poskytovatelé - Informace pro praxi - Léky

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmena-sazby-dane-z-pridane-hodnoty-u-lecivych-pripravku-ze-stavajicich-10-na-12

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám