Ministerstvo zdravotnictví a jeho Národní centrum elektronického zdravotnictví představilo posuny v elektronizaci a digitalizaci zdravotnictví

Autor: 
08. 02. 2024

V úterý 30. ledna proběhla v Institutu klinické a experimentální medicíny pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a předsedy ČLS JEP Štěpána Svačiny konference Národního centra elektronického zdravotnictví s názvem Interoperabilita a standardy. Mezi hlavní diskutovaná témata patřily především služby výměnné sítě, centrální služby, afinitní domény, koncepce e-Žádanky a standardizace propouštěcí zprávy a zdravotnické dokumentace.

„Jsem rád, že se tady zde podruhé scházíme, a že digitalizace zdravotnictví se s panem Foltýnem velmi výrazně posouvá. Moc se těším na diskusi k určitým korekcím a vše půjde rychle kupředu tak, jak to minule nešlo,” uvedl ve svém výstupu předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.

Cílem konferencí Národního centra elektronického zdravotnictví je představit, jak aktuálně probíhá a na co se zaměřuje elektronizace zdravotnictví. Účelem je rovněž také zapojit do tvorby nových standardů a interoperability co nejširší odbornou veřejnost, aby elektronizace byla přínosem pro pacienty a pomocí a ulehčením pro poskytovatele zdravotních služeb. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb, odborníky z oblasti zdravotnictví a také zástupce firem, které pro zdravotnictví vyvíjejí systémy. Standardy slouží k tomu, aby se vytvořila standardizace lékařské dokumentace, která je předpokladem jejího sdílení. Interoperabilita slouží k tomu, aby spolu informační systémy byly schopny komunikovat. Toto zároveň probíhá nejen na národní úrovni, ale i na úrovni EU. Typickým příkladem využití je eRecept, který je od loňského roku možné vyzvedávat i v jiných členských zemích EU. Účastníci konference mohli v rámci diskuze pokládat dotazy, sdělovat svoje připomínky a náměty.

„Je nutné mluvit o budoucnosti, protože jakmile tyto projekty začnou, tak určitě nebudou končit tím kritickým rokem 2025, ale předpokládá se další vývoj, zejména aby byla zajištěna garance kontinuity,”uvedl ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn.

Zdroj:
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-a-jeho-narodni-centrum-elektronickeho-zdravotnictvi-predstavilo-posuny-v-elektronizaci-a-digitalizaci-zdravotnictvi/

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám