Monitoring je pro léčbu diabetu klíčový, výdaje na úhradu moderních senzorů neustále rostou

Autor: VZP
16. 04. 2024

Téměř 590 tisíc klientů VZP se léčí s diabetem a jejich počet každoročně roste. V roce 2023 zaplatila pojišťovna za péči o ně bezmála 9,8 mld. korun, přičemž více než dvě třetiny nákladů připadly na úhradu léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Celkem 764 milionů korun vynaložila VZP na úhradu moderních senzorů, jenž umožňují nepřetržité měření hladiny cukru v krvi pacienta.

VZP se dlouhodobě snaží preventivními programy motivovat klienty ke zdravému životnímu stylu, a tím předcházet vzniku diabetu 2. typu. Posílením sekundární prevence se pak zaměřuje na zmírnění rozvoje tohoto chronického onemocnění, které může pro nesledovaného pacienta skončit například slepotou, nebo amputací dolní končetiny. VZP na důležitost pravidelných kontrol diabetiků a dodržování léčebného režimu upozorňuje u příležitosti Světového dne monitoringu diabetu, který připadá na 14. dubna. 

S tím, jak rostou náklady na péči o diabetiky, rostou i náklady na zdravotnické prostředky, které tito pacienti využívají, vloni to bylo 223 tisíc pacientů z řad klientů VZP. Zatímco v roce 2022 činily náklady na tyto prostředky 1,24 mld. korun, v roce 2023 už se jednalo už o 1,41 mld. korun, víc než polovinu z nich tvoří úhrada senzorů a jejich příslušenství. „Senzory, které upozorňují pacienty na příliš nízkou nebo vysokou glykemii, hradíme v současné době pacientům s cukrovkou 1. typu,“ říká náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Jan Bodnár. Připomíná, že vloni vstoupily na trh nové typy senzorů, které zajišťují další možné funkce např. volitelné zvukové či vibrační alarmy.

Počet klientů VZP, kteří se léčili s diabetem v uplynulých 5 letech a náklady na jejich léčbu

  Počet pacientů Náklady na léčbu
v tis. Kč
Průměrné náklady
na léčbu v tis. Kč
2019 571 244 7 791 359 13,6
2020 561 807 8 289 695 14,8
2021 568 649 8 406 277 14,8
2022 574 877 9 294 556 16,2
2023 588 574 9 787 414 16,6

Z dat VZP vyplývá, že počet nemocných stoupá, vloni se s cukrovkou léčil zhruba každý desátý klient. V průběhu let rostou také jak celkové náklady pojišťovny na léčbu tohoto onemocnění, za pět let o 27 %, tak i průměrné náklady na pacienta. To je dáno mj. dostupností stále modernějších léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, které diabetikům pomáhají (inzulínové pumpy nové generace, glukometry nebo senzory na monitorování glykémie atd.). Nejčastěji se s cukrovkou léčí lidé ve věku 70‑79 let (v roce 2023 to bylo 200 tis. klientů VZP). 

Preventivní prohlídky

Více než 90 % pacientů trpí diabetem 2. typu, zbývajících 10 % tvoří pacienti s diabetem 1. typu, těhotenským diabetem a specifickými typy diabetu. Podle statistických údajů došlo v průběhu posledních zhruba 35 let ke ztrojnásobení počtu registrovaných diabetiků v ČR. Nicméně v naší populaci je ještě značný počet nediagnostikovaných diabetiků, u nichž se na onemocnění přijde až při nějakých zdravotních komplikacích anebo v případě bezpříznakového diabetu zcela náhodně. 

V rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře se od 18 let věku každé 2 roky provádí orientační chemické vyšetření moči a od věku 40 let v téže periodicitě také laboratorní vyšetření glykémie, při nichž by měl být dosud nepoznaný diabetes u pacienta zachycen. Zatímco v roce 2020 VZP evidovala u všeobecných praktických lékařů 18 024 dispenzarizovaných prediabetiků, vloni jich bylo už 46 433.

PŘÍSPĚVKY Z FONDU PREVENCE

VZP přispívá diabetikům starším 18 let ročně 3 000 korun na odbornou přístrojovou pedikúru, jenž by měla napomáhat zmírnění rozvoje syndromu diabetické nohy. Všichni diabetici bez omezení věku pak mohou čerpat 2 000 korun na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu, např. na masáže, saunu, zdravotní cvičení a 1 000 korun na nákup desinfekčních prostředků či testovacích proužků, jehel k inzulinovým perům, gelů a krémů určených k hojení ran apod. Podrobné informace o příspěvcích včetně návodu, jak si o ně požádat, jsou uvedeny na webu pojišťovny: Diabetes mellitus - VZP ČR.

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/monitoring-je-pro-lecbu-diabetu-klicovy-vydaje-na-uhradu-modernich-senzoru-neustale-rostou

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám