Cesta k lepší dostupnosti nových léků v Česku: co je potřeba změnit?

Autor: AIFP
20. 06. 2024

Pokud by se inovativní léky dostávaly k pacientům v časnějších fázích onemocnění, efekt léčby by mohl být příznivější, říká v rozhovoru výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) David Kolář. V Česku jsou stále výrazné regionální rozdíly v dostupnosti péče. Pacient v Praze má vyšší šanci dostat se k moderní léčbě než například v Karlovarském kraji. Oproti jiným evropským státům je podle ředitele Koláře omezující i to, že některé inovativní přípravky mohou v ČR předepisovat jen specialisté a až když se vyčerpají běžné léčebné možnosti.

Jak si stojí Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými státy v dostupnosti nových léčiv?

David Kolář

Situace u nás se postupně zlepšuje. Během čtyř let jsme se v Evropě posunuli z dvacátého místa v počtu nových léků na aktuální sedmé místo se 104 nově schválenými inovativními léky na trhu. Tento pokrok nebyl samozřejmostí. Je výsledkem zejména konstruktivního přístupu a spolupráce mezi Ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, zdravotními pojišťovnami, farmaceutickými společnostmi, odbornými společnostmi a pacientskými organizacemi. Pozitivní trend potvrzuje i nejnovější analýza Evropské federace farmaceutických společností a asociací EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator (WAIT report), jež sleduje počty nových léčiv, která vstupují na trhy jednotlivých států. 

Co pro pacienty v ČR znamená sedmé místo ve WAIT reportu?

Je to určitě dobrá zpráva. Zároveň je ale třeba upozornit, že sedmé místo v této analýze neznamená sedmou nejlepší šanci se k nové léčbě dostat. Skutečnou dostupnost inovativních léků pro pacienty u nás ovlivňuje mnoho faktorů, například rozdíly mezi zdravotnickou péčí v jednotlivých krajích, omezená kapacita specializovaných center, časové prodlevy v léčbě nebo různá omezení při předepisování a použití léčiv.

Proč někteří čeští pacienti nemají přístup k lékům, které potřebují?

V ideálním světě by lék vstoupil do systému v plné šíři indikací schválených Evropskou lékovou agenturou, aby z něj mohli profitovat všichni pacienti, pro něž je určen. Realita je však taková, že v Česku je plně dostupných pouze 17 procent nových přípravků uvedených na trh za poslední čtyři roky podle WAIT reportu. Přístup pacientů k většině nových léčiv je různými způsoby omezen. Například indikační omezení: někdy je omezení indikací, které budou hrazeny rozhodnutím farmaceutické společnosti, ať už z důvodu výrobních kapacit, nebo obchodní strategie, jindy jsou překážkou příliš restriktivní pravidla českého systému veřejného zdravotního pojištění, která zahrnují například přísné limity ochoty platit, nebo rozpočtová omezení. Vliv mívá také omezení předepisování léčiva jen na vybrané skupiny odborníků, která stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv.

To může mít medicínské opodstatnění, ale v některých případech vidíme, že ČR uplatňuje výrazně restriktivnější přístup než okolní státy.

Ano, například v mnoha zemích mohou praktičtí lékaři předepisovat léky, které jsou u nás vyhrazeny pouze pro specialisty. Další omezení je určení některých inovativních léků k použití až po vyčerpání jiných léčebných možností. Pokud by inovativní léky byly nasazovány dříve, mohli by pacienti rychleji a více těžit z jejich přínosů a efekt léčby by byl příznivější. Zároveň u nás stále přetrvávají i výrazné regionální rozdíly v dostupnosti péče. Pacient v Praze má výrazně vyšší šanci dostat se k moderní léčbě než například pacient v Karlovarském kraji. Tyto rozdíly je nutné řešit a postupně odstraňovat.

Jak se tato omezení projevují v praxi?

Omezení se projevují na počtech pacientů, kteří jsou přípravky léčeni. Analýza ukazuje, že k polovině ze 104 přípravků dostupných v ČR se dostalo maximálně deset pacientů. To částečně souvisí s tím, že tyto léky jsou pacientům poskytovány na základě individuální výjimky schválené zdravotní pojišťovnou, nejedná se o léky systémově dostupné. Systém výjimek je samozřejmě zcela nezbytný, protože plní roli záchranné sítě pro pacienty, jejichž zdravotní stav neumožňuje jinou léčbu. Ale poukazuje to na určité limity našeho systému.

Co by se mělo zlepšit, kde vidíte největší prostor?

Limitace dostupnosti má dva základní důvody – medicínský a ekonomický. Ekonomická motivace je v České republice velmi silná, i přesto český systém v posledních letech vykazuje pozitivní trend ve vztahu k inovacím, což je pro pacienty jednoznačně dobrá zpráva. S rozvojem medicínského poznání se však budou stále častěji objevovat cílené terapie pro menší skupiny pacientů a personalizovaná léčba. Změny jsou nevyhnutelné.

Měl by se tedy změnit systém stanovování cen a úhrad léčiv?

Současný systém stanovování cen a úhrad léčiv, jímž je dostupnost léků pro pacienty podmíněna, je postaven na principech z roku 2008. Mnohé moderní terapie byly teprve ve výzkumu. Měla být zahájena celospolečenská diskuse o změnách těchto principů, aby systém dokázal pacientům nové terapie zpřístupnit. Je nutné lépe nastavit pravidla pro měření, oceňování a hodnocení nově vstupujících terapií při současném zachování finanční stability českého systému.

Řada odborníků na zdravotnictví upozorňuje, že český systém bude mít v brzké době problémy právě se svou udržitelností a financováním. Kde jsou podle vás největší úskalí a jak systému reálně pomoci?

Poslední roky přinesly bezprecedentní nárůst zdrojů do veřejného zdravotního pojištění. Nelze ale očekávat, že tento trend bude pokračovat. Je proto nutné zvyšovat efektivitu a hledat úspory uvnitř systému samotného. Je známou skutečností, že na léčivé přípravky v posledních letech stabilně směřuje zhruba 17 procent výdajů zdravotních pojišťoven. Léky jsou zároveň nejdůkladněji regulovaným segmentem zdravotní péče a používané nástroje lékové politiky jsou z finančního hlediska velmi efektivní. Pokud by se podobné regulační mechanismy přenesly i do jiných oblastí zdravotní péče, které ukrajují z výdajového koláče větší části, věřím, že by to přineslo nemalé úspory. Současně je třeba hledat cesty, jak zvýšit podíl soukromých zdrojů ve zdravotnictví, například prostřednictvím komerčního zdravotního připojištění.

Zdroj: https://aifp.cz/cs/cesta-k-lepsi-dostupnosti-novych-leku-v-cesku-co-j/

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám