Hematozrpavodaj.cz

Ohlédnutí za II. českým hematologickým a transfuziologickým sjezdem v Olomouci

Po delší odmlce jsme se mohli konečně všichni sejít zase fyzicky! Na setkání, které bylo nabité novinkami, zajímavými sděleními v diagnostice a léčbě hematologických onemocnění, nechyběl snad nikdo.
Nenechte si ujít zajímavé komentáře účastníků, stačí jedno kliknutí. Nezapomeňte ani na fotogalerii z kongresu.

Děkujeme všem, kteří poskytli komentáře, výboru sjezdu za umožnění se konference účastnit a organizátorovi akce, agentuře Meritis s.r.o., za krásně připravenou akci.

Videa jsou řazena dle abecedního pořadí vystupujících.

 

doc. MUDr. David Belada, Ph.D.

Nové možnosti terapie pro pacienty s difúzním velkobuněčným lymfomem
Z pohledu terapie difúzního velkobuněčného lymfomu se zejména u pacientů v relapsu onemocnění dlouho nedařilo. Aktuálně existují dvě nové léčebné modality. V léčbě pacientů s difúzním velkobuněčným lymfomem se tak blýská na lepší časy.

 

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Role molekulární genetiky v diagnostice
Za poslední dva roky se toho v hematologii odehrálo opravdu hodně. Molekulární genetika extrémně posunula diagnostiku v hematologii. Bude třeba jít cestou personalizované terapie.


 

MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

Novinky v léčbě MDS a ITP
Pestrá paleta nových léků v oblasti MDS a ITP čeká na své místo v terapii hematologických pacientů. 

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Pokroky v léčbě CLL
V terapii chronické lymfatické leukémie došlo za poslední dva roky k mnoha pokrokům. Na konferenci byly představeny analýzy České skupiny pro CLL, které se týkají srovnání léčby ibrutinibem nebo idelalisibem. Zajímavá byla také přednáška o patogenezi lymfocytární leukémie.

 

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Chronická myeloidní leukémie a imunitní systém
Zajímavá byla přednáška o chronické myeloidní leukémii a imunitním systému. Studie HALF nezavádí novou molekulu, ale snaží se ukončit léčbu u pacientů s velmi dobrým efektem terapie a zbavit se nežádoucích účinků léčby.

 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Imunoterapie u lymfoproliferací i mnohočetného myelomu
Imunoterapie je dnešní "tsunami" v hematologii, zvláště u lymfoproliferací a mnohočetného myelomu. Je to oblast s neuvěřitelným pokrokem. V budoucnosti se můžeme těšit na výsledky nové studie s CAR-T u nové diagnózy mnohočetného myelomu, která bude probíhat v České republice.

 

MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

CAR-T terapie, akutní leukémie i MDS
V popředí zájmu jsou bloky přednášek na téma akutních leukémií i myelodysplastického syndromu. Zajímavé jsou také transplantační bloky, které prezentují poslední data v ČR u CAR-T terapie a u transplantací krvetvorných buněk.

 

doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

Nové postupy v terapii MDS
V minulosti bylo možností terapie MDS málo, proto je každý nový preparát velmi vítán. V České republice probíhají klinické studie fáze III. Jedná se především o venetoclax, který se užívá v léčbě CLL a akutních leukémií. V ČR ho nyní používáme v kombinaci s azacitidinem, který tvoří základ léčby u MDS.

 

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Důležitost výměny poznatků a zkušeností nejen z doby COVIDové
Obrovský pokrok v diagnostice a léčbě hematologických a hematoonkologických chorob, léčbě poruch krevního srážení i významné pokroky v technologii přípravy transfuzních přípravků.

 

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Co přineslo prezidentské sympozium
Osobní setkání je velmi inspirativní, prezentace byly pečlivě vybírány, všechny mají svou hodnotu a všechny mají svůj přínos. Například prezidentské sympozium, kde zazněly dvě nosné přednášky, které sumarizovaly vývoj v hematoonkologii za poslední léta.

 

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Blížíme se do období personalizované medicíny
Dětský pacient bude brzy profitovat z léčby, která bude individualizovaná. Lékaři se budou individuálně věnovat etiopatogenezi onemocnění, která může být velmi odlišná, a i genetickému podkladu onemocnění, aby dětští pacienti dostali tu nejlepší možnou, cílenou, léčbu.

 

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Vysoká laťka české hematologické vědy
Česká hematologická společnost odměňovala na slavnostním zahájení sjezdu nejlepší publikace za rok 2020. 

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Pokroky a novinky v terapii lymfomu
Na kongresu zazněly přednášky, které demonstrovaly velký pokrok v terapii lymfomu. V rutinní praxi již běží CAR-T terapie, která se využívá k léčbě lymfomů a akutní lymfoblastové leukémie. Data v ČR jsou v podstatě identická s daty ze světa, což ukazuje, že terapie je efektivní.

 

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Novinky v terapii akutních myeloidních leukémií i MDS
Naprosto skvělé a vyčerpávající přednášky byly předneseny na prezidentských sympoziích, kde se odrazily všechny novinky týkající se akutních myeloidních leukémií i MDS. Velký význam měly také přednášky na téma bispecifických protilátek, konjugátů a CAR-T terapií.

 

Děkujeme všem, kteří poskytli komentáře, výboru sjezdu za umožnění účastnit se konference a organizátorovi akce agentuře Meritis s.r.o.

 

Fotogalerie:

 

Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd
Český hematologický a transfuziologický sjezd

 

Více zajímavých informací, reportáží a přednášek naleznete na www.hematozpravodaj.cz

 

Registrovat se

 

 

Powered by Pears Health Cyber, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Tyto stránky jsou určené výhradně pro lékařskou veřejnost.
Tato stránka neslouží k hlášení technických závad či nežádoucích účinků zmiňovaných přípravků.
Kontakt na redakci: inbulletin@hematozpravodaj.cz
Projekt vznikl za podpory společností Novartis s.r.o., Sandoz s.r.o.
ISSN 2336-3967

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Pears Health Cyber, s.r.o. zakázáno.