Diagnostika CRP

Diagnostika CRP

Datum publikace 17. 10. 2006 Revidováno 17. 05. 2021

Co se v kurzu naučíte

Diagnostika C – reaktivního proteinu (CRP) a zánět spolu úzce souvisí. Zánět je jedna z fylogeneticky nejstarších reakcí organismu, která směřuje k eliminaci noxy a následné reparaci tkáně, koncentrace CRP v krvi se při zánětu výrazně mění a je tak významným indikátorem v diagnostice zánětů. Poznejte, jaké jsou klinické projevy akutní fáze zánětu, významné proteiny akutní fáze zánětu (APP), hodnoty CRP a faktory, které mohou ovlivnit výsledek testu CRP. Kurz dále seznamuje studenty s definicí a terminologií zánětu, rutinně používanými laboratorními metodami vyšetření zánětu, diagnostikou zánětu v primární péči a v neposlední řadě také s významem vyšetření C-reaktivního proteinu v pediatrii.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám