Autor: MUDr. Jaroslava Laňková, MUDr. Helena Brodská, Ph.D., Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Novák, CSc., doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Datum publikace: 17. 10. 2006 Datum kontroly aktuálnosti: 17. 05. 2021

Diagnostika CRP

Diagnostika C – reaktivního proteinu (CRP) a zánět spolu úzce souvisí.Zánět je jedna z fylogeneticky nejstarších reakcí organismu, která směřuje k eliminaci noxy a následné reparaci tkáně, koncentrace CRP v krvi se při zánětu výrazně mění a je tak významným indikátorem v diagnostice zánětů. Úvodní fáze zánětu, označována jako akutní fáze zánětu, je nespecifická, téměř uniformní, obranná reakce organismu na poškození, a to bez ohledu na příčinu (infekční mikroorganismy, chemické a fyzikální vlivy nebo ischémie tkáně). Zánětlivou odpověď spouštějí a regulují cytokiny. Jejich výběr pro danou noxu (bakterie, virus, fyzikální poškození aj.) a jejich syntéza je závislá na typu Tool-like receptoru (TLR), který jako první přichází s noxou do styku – rozezná specifické matrice, vybere kombinaci cytokinů a navodí jejich syntézu. Tyto cytokiny pak aktivují další děje. To, že pro různé noxy je dominantní jiný typ TLR, anebo jiná kombinace TLR, pravděpodobně způsobuje i různou odpověď cytokinů, a tedy i proteinů akutní fáze, což se projevuje i různými hodnotami C – reaktivního proteinu u různých agens. Jaké jsou klinické projevy zánětu, přehled významných proteinů akutní fáze zánětu (APP), hodnoty CRP a faktory, které mohou ovlivnit výsledek testu CRP a mnoho dalších užitečných informací pro klinickou praxi shrnuje kurz s názvem „Diagnostika CRP“, jehož autory jsou MUDr. Jaroslava Laňková, MUDr. Helena Brodská, Ph.D., Ing.  Drahomíra Springer, Ph.D., doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Infekční a parazitární onemocnění Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody
Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Infekční a parazitární onemocnění HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám