Autor: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 58687 (4 kredity) Datum publikace: 17. 10. 2006 Datum kontroly aktuálnosti: 07. 11. 2019

Diagnostika CRP

Diagnostika C – reaktivního proteinu (CRP) a zánět spolu úzce souvisí.Zánět je jedna z fylogeneticky nejstarších reakcí organismu, která směřuje k eliminaci noxy a následné reparaci tkáně, koncentrace CRP v krvi se při zánětu výrazně mění a je tak významným indikátorem v diagnostice zánětů. Úvodní fáze zánětu, označována jako akutní fáze zánětu, je nespecifická, téměř uniformní, obranná reakce organismu na poškození, a to bez ohledu na příčinu (infekční mikroorganismy, chemické a fyzikální vlivy nebo ischémie tkáně). Zánětlivou odpověď spouštějí a regulují cytokiny. Jejich výběr pro danou noxu (bakterie, virus, fyzikální poškození aj.) a jejich syntéza je závislá na typu Tool-like receptoru (TLR), který jako první přichází s noxou do styku – rozezná specifické matrice, vybere kombinaci cytokinů a navodí jejich syntézu. Tyto cytokiny pak aktivují další děje. To, že pro různé noxy je dominantní jiný typ TLR, anebo jiná kombinace TLR, pravděpodobně způsobuje i různou odpověď cytokinů, a tedy i proteinů akutní fáze, což se projevuje i různými hodnotami C – reaktivního proteinu u různých agens. Jaké jsou klinické projevy zánětu, přehled významných proteinů akutní fáze zánětu (APP), hodnoty CRP a faktory, které mohou ovlivnit výsledek testu CRP a mnoho dalších užitečných informací pro klinickou praxi shrnuje kurz s názvem „Diagnostika CRP“, jehož autory jsou MUDr. Jaroslava Laňková, MUDr. Helena Brodská, Ph.D., Ing.  Drahomíra Springer, Ph.D., doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. a doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

Autoři
MUDr. Jaroslava Laňková, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., MUDr. Helena Brodská, Ph.D., Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.

Recenze
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,


Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

kurz byl připraven ve spolupráci odborníků laboratorní diagnostiky, pediatrie a všeobecného praktického lékařství a vychází z jednoho z nejúspěšnějších témat historie EUNI, z tématu Diagnostika akutního zánětu v ambulantní péči, Dr. Jaroslavy Laňkové. 

Příjemné studium přeje
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 
Editor tématu


Přejeme příjemné studium
Tým EUNI

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Antibiotika - doporučení pro lékárníky
Onemocnění centrální nervové soustavy Infekce centrálního nervového systému přenášené klíšťaty
Všeobecné praktické lékařství HIV infekce - klinické příznaky, rozvoj AIDS, terapie
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň