Autor: doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 58686 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20462 (2 body) Datum publikace: 11. 11. 2019

Autor kurzu: doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze a absolvoval postgraduální studium v oboru Fyziologie a patologická fyziologie člověka na 1. LF UK v Praze. Od roku 1998 pracuje na III. interní klinice VFN v Praze, od roku 2008 jako vedoucí lékař Osteocentra VFN. Svůj čas a odborné znalosti věnuje pregraduálním i postgraduálním studentům na 1. lékařské fakultě UK.
Jak to vlastně chodí v EUNI kurzu?

Ihned poté co vejdete k nám do kurzu zjistíte kolik kreditů lze úspěšným složením testu získat, kolik má závěrečný test otázek, najdete-li zde také kazuistiky a jestli je třeba za kurz zaplatit.

To všechno přehledně v infografickém znázornění.

 • Úvodní informace – seznámíte se s autorem kurzu – zjistíte kde nyní pracuje, jaké má pracovní zkušenosti, v medailonku na sebe prozradí pár zajímavostí. Pokud by bylo potřeba cokoliv s autorem zkonzultovat, je to možné prostřednictvím formuláře Konzultace s autorem kurzu. Zajistíme, aby se autor Váš dotaz včas dozvěděl.
 • Studijní materiál – tady je všechno co je potřeba vstřebat, urovnat, pochopit a uložit do vlastní hlavy. Texty můžete buď otevírat postupně (kliknout na Další strana) a nebo si zobrazit v PDF verzi. Obsah umožňuje získat přehled o struktuře kurzu a také rychlý posun na tu část textu, kterou chcete vidět.
 • Závěrečná zkouška – máte nastudováno, neváhejte jít prověřit znalosti ke zkoušce. Čeká Vás tady test, který sestavil autor kurzu. Závěrečný test vychází ze studijních materiálů dostupných v tomto kurzu.
 • Na splnění testu máte 45 minut.
 • Test nelze v jeho průběhu přerušit.
 • Každá testová otázka může mít jednu nebo více správných odpovědí.
 • Pro úspěšné splnění testu je potřeba 80% správných odpovědí.
 • Jakmile test zvládnete, e-mailem Vám zašleme certifikát s příslušným počtem kreditních bodů.
 • Certifikát je ke stažení ihned po absolvování testu a najdete jej také ve svém studijním indexu.
 • Pozor – na závěrečný test EUNI máte maximálně tři pokusy.
 • Studijní index Každému registrovanému uživateli vedeme Studijní index. V části nazvané Moje studium najdete všechny úspěšně zvládnuté závěrečné testy, ale i neúspěšné pokusy. Všechno pěkně s datem konání, s počtem získaných kreditů. Také za Vás sečteme kolik kreditů celkem se Vám podařilo na EUNI získat.

Mohlo by vás zajímat:

Všeobecné praktické lékařství Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid
Všeobecné praktické lékařství Idiopatické střevní záněty - důležitost včasné diagnostiky a základní terapie
Všeobecné praktické lékařství Axiální spondyloartritida
Klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostika pro praktické lékaře
Všeobecné praktické lékařství Multioborová léčba bolesti II
Rehabilitace - součást managementu bolesti ve stáří
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň