Idiopatická plicní fibróza - 1. část

Autor: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Datum publikace: 15. 09. 2015 Datum kontroly aktuálnosti: 08. 10. 2019

Idiopatická plicní fibróza je velmi závažné a obtížně léčitelné plicní onemocnění. Jde o specifickou formu chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie. Objevuje se převážně u dospělých jedinců a celosvětově jí trpí kolem 5 milionů lidí. V rámci diferenciální diagnostiky je potřeba odlišit jiné intersticiální pneumonie. Počet nově diagnostikovaných pacientů stoupá. Včasné stanovení diagnózy je proto naprosto zásadní. Klinický obraz idiopatické plicní fibrózy je celkem typický. Hlavními příznaky je progredující námahová dušnost, obraz paličkovitých prstů na nohou i rukou a poslechový fenomén tzv. krepitu. Zásadní je radiologie a u některých pacientů i plicní biopsie. Bez léčby je prognóza velmi špatná, protože střední doba přežití je totiž jen 2-3 roky. Cílem léčby je eliminace akutních exacerbací. V současnosti jsou dostupné dvě účinné látky pirfenidon a nintedanib. Jaké jsou tedy nejčastější chyby v diagnostice a kdy je vhodné zahájit farmakologickou léčbu? To a mnohem více se dozvíte v EUNI kurzu: IPF - idiopatická plicní fibróza – 1. část. Autorkami jednotlivých studijních částí kurzu jsou: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., MUDr. Martina Šterclová, Ph.D., MUDr. Martina Plačková. V e-learningovém  kurzu se dále dozvíte, jaký je doporučený postup léčby podle České ftizeologické společnosti a také to, že existuje registr EMPIRE, který představuje nejobsáhlejší databázi pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v Evropě.  V České republice pod něj spadá 17 center léčby. Cílem registru EMPIRE je hodnocení incidence, prevalence a úmrtnosti idiopatické plicní fibrózy v regionu střední a východní Evropy a stanovení základních charakteristik pacientů s touto diagnózou.  Nemůžeme opomenout, že pacienti s idiopatickou plicní fibrózou mají vlastní Sdružení, webové stránky s názvem: Portál pro pacienty s idiopatickou plicní fibrózou, které jsou dostupné na www.plicnifibroza.cz.

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Od roku 2004 pracuji jako lékařka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, od roku 2018 paralelně na plicní ambulanci Interního oddělení Nemocnice Na Homolce. Specializuji se na problematiku intersticiálních plicních procesů.

 

MUDr. Martina Plačková

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
FN Ostrava

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice v Ostravě je pracovištěm nejvyššího typu dané odbornosti v Moravskoslezském kraji. Jako takové zabírá celé diagnostické spektrum onemocnění plic a hrudníku a je k tomu patřičně personálně i technicky vybaveno. Součástí kliniky je i Centrum diagnostiky a léčby IPP uznané výborem ČPFS. Problematice plicních fibróz se věnují dvě atestované pneumoložky, MUDr. Martina Plačková a MUDr. Hana Hortvíková. Jejich úkolem je diagnostika a léčba fibrotizujících procesů plic ve spolupráci s klinikou zobrazovacích metod, hrudní chirurgie a patologie. Jako jedno z center může pacientům indikovat a předepsat léčbu novými antifibrotickými preparáty (pirfenidon a nintedanib). Součástí centra je i přidružené centrum v Novém Jičíně, v němž se problematice fibrotizujících nemocí věnuje MUDr. Richard Tyl a prim. MUDr. Gustáv Ondrejka.


Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Onemocnění respiračního systému Inhalační systémy pro podávání antiastmatik
Onemocnění respiračního systému Co víme (a nevíme) o chronické obstrukční plicní nemoci
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň