Jak správně léčit pacienta s hypertenzí a vysokým kardiometabolickým rizikem

Autor: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Garant: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Datum publikace: 16. 12. 2015

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
roz. Jochmannová

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni – promoce 1979
Interní lékařství prvního stupně – 1982, Interní lékařství druhého stupně – 1988
Kardiologická atestace – 2005

1. Lékařská praxe: 1979–1984 Léčebna TRN Janov
Od r. 1985 – odborná asistentka, od r. 1992 – docentka, od r. 2004 – profesorka na II.
interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni – dosud
1989–2004 vedoucí lékařka lůžkového oddělení, služby na JIP
2001 – vedoucí Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN v Plzni – dosud

2. Pedagogická praxe: od r. 1985 – výuka studentů LF UK v Plzni
SVOČ, od r. 1994 – výuka anglicky mluvících studentů
od r. 2001 – zástupce přednosty pro výuku na II. interní klinice
Školitelka doktorandů v oboru preventivního lékařství. Členka oborové komise pro interní lékařství a oborové komise pro preventivní lékařství, epidemiologii a mikrobiologii.
Členka akreditační a atestační komise pro kardiologii (do r. 2016)
Členka atestační komise pro vnitřní lékařství (od r. 2016 dosud)

3. Vědecká praxe:
1991 – Seminář kardiovaskulární epidemiologie a prevence International Society and Federation of Cardiology, Göteborg
1990 – obhajoba kandidátské disertační práce
1993 – Stanfordova univerzita – Palo Alto, Kalifornie – Clinical Research Center, pracoviště prof. Reavena (výzkum inzulinové rezistence)
2005 – obhajoba doktorské práce
Účast na více než deseti výzkumných úkolech IGA MZ ČR, GAČR, MŠMT
Předsedkyně oborové komise pro kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci 01 – IGA MZ ČR (2010–2017)

4. Publikační činnost:
    250 originálních prací, z toho 91 v PubMed, účast na 10 monografiích, hlavní autor 3 monografií.
Ocenění: Reinišova cena pro rok 1995, Prusíkova cena (2003)
FESC – Fellow of European Society of Cardiology
European Society of Hypertension – Diploma of Clinical hypertension

5. Práce ve výborech odborných společností:
Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro aterosklerózu (místopředsedkyně), Česká internistická společnost, Pracovní skupina Preventivní kardiologie ČKS. Ředitelka Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s

6. Členka redakční rady: Eur Heart J (1999–2003), EPMA Journal, Farmakoterapie, Vnitřní lékařství, Cor et Vasa.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Periferní a centrální žilní vstupy
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Plicní arteriální hypertenze pohledem kardiologa
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň