Jak správně léčit pacienta s hypertenzí a vysokým kardiometabolickým rizikem

Autor: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Garant: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC Datum publikace: 16. 12. 2015

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
roz. Jochmannová

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni – promoce 1979
Interní lékařství prvního stupně – 1982, Interní lékařství druhého stupně – 1988
Kardiologická atestace – 2005

1. Lékařská praxe: 1979–1984 Léčebna TRN Janov
Od r. 1985 – odborná asistentka, od r. 1992 – docentka, od r. 2004 – profesorka na II.
interní klinice Fakultní nemocnice v Plzni – dosud
1989–2004 vedoucí lékařka lůžkového oddělení, služby na JIP
2001 – vedoucí Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN v Plzni – dosud

2. Pedagogická praxe: od r. 1985 – výuka studentů LF UK v Plzni
SVOČ, od r. 1994 – výuka anglicky mluvících studentů
od r. 2001 – zástupce přednosty pro výuku na II. interní klinice
Školitelka doktorandů v oboru preventivního lékařství. Členka oborové komise pro interní lékařství a oborové komise pro preventivní lékařství, epidemiologii a mikrobiologii.
Členka akreditační a atestační komise pro kardiologii (do r. 2016)
Členka atestační komise pro vnitřní lékařství (od r. 2016 dosud)

3. Vědecká praxe:
1991 – Seminář kardiovaskulární epidemiologie a prevence International Society and Federation of Cardiology, Göteborg
1990 – obhajoba kandidátské disertační práce
1993 – Stanfordova univerzita – Palo Alto, Kalifornie – Clinical Research Center, pracoviště prof. Reavena (výzkum inzulinové rezistence)
2005 – obhajoba doktorské práce
Účast na více než deseti výzkumných úkolech IGA MZ ČR, GAČR, MŠMT
Předsedkyně oborové komise pro kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci 01 – IGA MZ ČR (2010–2017)

4. Publikační činnost:
    250 originálních prací, z toho 91 v PubMed, účast na 10 monografiích, hlavní autor 3 monografií.
Ocenění: Reinišova cena pro rok 1995, Prusíkova cena (2003)
FESC – Fellow of European Society of Cardiology
European Society of Hypertension – Diploma of Clinical hypertension

5. Práce ve výborech odborných společností:
Česká společnost pro hypertenzi, Česká společnost pro aterosklerózu (místopředsedkyně), Česká internistická společnost, Pracovní skupina Preventivní kardiologie ČKS. Ředitelka Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s

6. Členka redakční rady: Eur Heart J (1999–2003), EPMA Journal, Farmakoterapie, Vnitřní lékařství, Cor et Vasa.

Mohlo by vás zajímat:

Vzdělávání pro zdravotníky EUC Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů
Onemocnění kardiovaskulárního systému Periferní a centrální žilní vstupy
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Tři roky relativní asymptomacie nemocného s HFrEF
Onemocnění kardiovaskulárního systému Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) - kazuistika
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň