IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část

Autor: doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., MUDr. Eva Kočová, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Akreditace: ČLK: 103014 ( 4 kredity ) Datum publikace: 27. 10. 2015 Datum kontroly aktuálnosti: 02. 08. 2021

IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část

Včasná diagnostika idiopatické plicní fibrózy je pro úspěšnou léčbu naprostý základ. Radiologická forma IPF je běžná intersticiální pneumonie. Na rentgenovém snímku se projevuje zhruběním kresby až retikulonodulacemi, predilekcí změn dorzobazálně bilaterálně a zmenšením objemu plic. Avšak ani normální RTG plic nevylučuje přítomnost intersticiálních plicních a těžkých fibrotických změn. Základem diagnostiky běžné intersticiální pneumonie je výpočetní tomografie s vysokým rozlišením (HRCT). Stěžejní je pak identifikace fibrotizujícího od nefibritozujícího plicního procesu. Je potřeba si uvědomit, že pouze 50 % pacientů s idiopatickou plicní fibrózou má nespecifický HRCT obraz. Důležitým tématem je také plicní rehabilitace. Jedná se mezioborovou komplexní léčbu pacientů s chronickým respiračním onemocněním. Cílem je snížit výskyt symptomů a optimalizovat stav pacienta. Jde tedy o eliminaci systémových projevů onemocnění. Doporučený postup plicní rehabilitace je dostupný na www.pneumologie.cz. Důležitá je vstupní edukace pacienta. Neméně významnou roli hraje fyzioterapeut, jehož náplní je vedení pohybové léčby, aplikace technik respirační fyzioterapie a dále monitorování úrovně pohybové aktivity. Jak se projevuje časná a pozdní fáze běžné intersticiální pneumonie? Jak zní doporučený postup pro diagnostiku, léčbu a sledování idiopatické plicní fibrózy? Proč je plicní rehabilitace u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou důležitá a co je zásadního vyšetřujeme před zahájením plicní rehabilitace? Odpovědi na tyto otázky přináší e-learningový EUNI videokurz IPF – Idiopatická plicní fibróza – 2. část, jehož autorkami jsou MUDr. Eva Kočová a doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.

Přihlásit se

 

  1. Neumannová, K., Zatloukal, J., Koblížek, V. (2014). Doporučený postup plicní rehabilitace.
    Dostupné online: http://www.pneumologie.cz/guidelines/.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Těžké refrakterní astma a biologická léčba
Onemocnění respiračního systému Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
Onemocnění respiračního systému Význam výběru IKS v léčbě astmatu
Onemocnění respiračního systému Nové možnosti léčby astmatu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám