IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část

IPF - Idiopatická plicní fibróza - 2. část

Datum publikace 27. 10. 2015 Revidováno 02. 08. 2021

Co se v kurzu naučíte

Včasná diagnostika idiopatické plicní fibrózy je pro úspěšnou léčbu naprostý základ. Radiologická forma IPF je běžná intersticiální pneumonie. Na rentgenovém snímku se projevuje zhruběním kresby až retikulonodulacemi, predilekcí změn dorzobazálně bilaterálně a zmenšením objemu plic. Avšak ani normální RTG plic nevylučuje přítomnost intersticiálních plicních a těžkých fibrotických změn. Základem diagnostiky běžné intersticiální pneumonie je výpočetní tomografie s vysokým rozlišením (HRCT). Stěžejní je pak identifikace fibrotizujícího od nefibritozujícího plicního procesu. Je potřeba si uvědomit, že pouze 50 % pacientů s idiopatickou plicní fibrózou má nespecifický HRCT obraz. Důležitým tématem je také plicní rehabilitace. Jedná se mezioborovou komplexní léčbu pacientů s chronickým respiračním onemocněním. Cílem je snížit výskyt symptomů a optimalizovat stav pacienta. Jde tedy o eliminaci systémových projevů onemocnění. Doporučený postup plicní rehabilitace je dostupný na www.pneumologie.cz. Důležitá je vstupní edukace pacienta. Neméně významnou roli hraje fyzioterapeut, jehož náplní je vedení pohybové léčby, aplikace technik respirační fyzioterapie a dále monitorování úrovně pohybové aktivity. Jak se projevuje časná a pozdní fáze běžné intersticiální pneumonie? Jak zní doporučený postup pro diagnostiku, léčbu a sledování idiopatické plicní fibrózy? Proč je plicní rehabilitace u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou důležitá a co je zásadního vyšetřujeme před zahájením plicní rehabilitace? Odpovědi na tyto otázky přináší e-learningový EUNI videokurz IPF – Idiopatická plicní fibróza – 2. část, jehož autorkami jsou MUDr. Eva Kočová a doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

 

Akreditovaný test: 4 kredity

 

 

  1. Neumannová, K., Zatloukal, J., Koblížek, V. (2014). Doporučený postup plicní rehabilitace.
    Dostupné online: http://www.pneumologie.cz/guidelines/.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám