Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora

 • 4 kredity
 • 10 otázek
 • 1 kazuistika
 • 0 cena
Autor: prim. MUDr. Milana Šachlová a spol. Garant: MUDr. Radka Obermannová Datum publikace: 31. 01. 2016 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 09. 2017
Autoři
MUDr. Radka Obermannová
prim. MUDr. Milana ŠachlováAngiogenesis in gastric cancer

ecancer.org - přední portál zaměřený na zlepšení komunikace a vzdělávání v oblasti onkologie. Jeho cílem je optimalizace péče o pacienta a zlepšení výsledků léčby nádorových onemocnění. Jde o bezplatnou on‑line platformu pro odborníky, která obsahuje novinky, e-learning, vzdělávací videa, zprávy, přehled kongresů, odborný časopis, seznam onkologických a institucí informace o zajímavých projektech.
Jak to vlastně chodí v EUNI kurzu?

Ihned poté co vejdete k nám do kurzu zjistíte kolik kreditů lze úspěšným složením testu získat, kolik má závěrečný test otázek, najdete-li zde také kazuistiky a jestli je třeba za kurz zaplatit.

To všechno přehledně v infografickém znázornění.

 • Úvodní informace – seznámíte se s autorem kurzu – zjistíte kde nyní pracuje, jaké má pracovní zkušenosti, v medailonku na sebe prozradí pár zajímavostí. Pokud by bylo potřeba cokoliv s autorem zkonzultovat, je to možné prostřednictvím formuláře Konzultace s autorem kurzu. Zajistíme, aby se autor Váš dotaz včas dozvěděl.
 • Studijní materiál – tady je všechno co je potřeba vstřebat, urovnat, pochopit a uložit do vlastní hlavy. Texty můžete buď otevírat postupně (kliknout na Další strana) a nebo si zobrazit v PDF verzi. Obsah umožňuje získat přehled o struktuře kurzu a také rychlý posun na tu část textu, kterou chcete vidět.
 • Závěrečná zkouška – máte nastudováno, neváhejte jít prověřit znalosti ke zkoušce. Čeká Vás tady test, který sestavil autor kurzu. Závěrečný test vychází ze studijních materiálů dostupných v tomto kurzu.
 • Na splnění testu máte 45 minut.
 • Test nelze v jeho průběhu přerušit.
 • Každá testová otázka může mít jednu nebo více správných odpovědí.
 • Pro úspěšné splnění testu je potřeba 80% správných odpovědí.
 • Jakmile test zvládnete, e-mailem Vám zašleme certifikát s příslušným počtem kreditních bodů.
 • Certifikát je ke stažení ihned po absolvování testu a najdete jej také ve svém studijním indexu.
 • Pozor – na závěrečný test EUNI máte maximálně tři pokusy.
 • Studijní index Každému registrovanému uživateli vedeme Studijní index. V části nazvané Moje studium najdete všechny úspěšně zvládnuté závěrečné testy, ale i neúspěšné pokusy. Všechno pěkně s datem konání, s počtem získaných kreditů. Také za Vás sečteme kolik kreditů celkem se Vám podařilo na EUNI získat.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Urologická onemocnění Časný záchyt karcinomu prostaty
Všeobecné praktické lékařství Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Nádorová onemocnění Mifamurtid v léčbě osteosarkomu
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň