Autor: as. MUDr. Marcela Čechová , FEBU Garant: as. MUDr. Marcela Čechová, FEBU Akreditace:  ČLK: 60331 (2 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20455 (2 body) Datum publikace: 10. 12. 2015 Datum kontroly aktuálnosti: 06. 05. 2020

Erektilní dysfunkce je definovaná jako trvalá neschopnost dosáhnout a udržet erekci pro uspokojivý sexuální styk. O onemocnění hovoříme tehdy, pokud tyto obtíže trvají minimálně 6 měsíců. Celosvětově se onemocnění týká přibližně 150 miliónu mužů. Prevalence erektilní dysfunkce se týká více než poloviny mužů ve věku od 40 do 70 let a narůstá s věkem. Jen 10 % pacientů se dostaví k léčbě, hlavním důvodem je stud a nedostatečná znalost. Mezi významné rizikové faktory pro vznik ED patří například věk, ateroskleróza, dislipidémie, diabetes mellitus, roztroušená skleróza, neuropatie, epilepsie nebo onkologická onemocnění. Vliv může mít také renální insuficience nebo hepatopatie. Významným rizikovým faktorem je také stres, deprese, alkohol, sedavé zaměstnání nebo obezita. Z léků mohou mít negativní vliv antidepresiva, antihypertenziva, antipsychotika či opiáty. Až z 80 % se jedná o organickou, často multifaktoriální etiologii. Na erektilní dysfunkci pohlížíme jako na časný marker kardiovaskulárních onemocnění. ED a kardiovaskulární onemocnění jsou totiž významně provázané. K hodnocení ED se nejčastěji používá dotazník sexuálního zdraví může IIEF – 5. Při dosažení méně než 21 bodů se jedná o erektilní dysfunkci. Moderní léčba erektilní dysfunkce je založena na selektivních inhibitorech fostodiesterázy (PDE5i), které jsou lékem 1. volby. Základní doporučení při léčbě erektilní dysfunkce i současná terapeutická kritéria shrnuje EUNI kurz s názvem „Erektilní dysfunkce“, jehož autorkou je MUDr. Marcela Čechová.

MUDr. Marcela Čechová

MUDr. Marcela Čechová vystudovala obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Promovala s vyznamenáním v roce 2011. V průběhu studia absolvovala několik odborných zahraničních stáží – na univerzitních klinikách v Kielu, Ingolstadtu a Pasově. V roce 2010 studovala na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu v rámci studijního programu LLP Erasmus.

Po absolvování lékařské fakulty začala pracovat jako sekundární lékařka na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze, kde působí dodnes. Profesně se zaměřuje především na andrologii. Od roku 2011 pravidelně přednáší na odborných konferencích v České republice i zahraničí. Je členkou České urologické společnosti ČLS JEP, Evropské urologické společnosti (EAU), České společnosti pro sexuální medicínu (ČSSM) a Evropské společnosti pro sexuální medicínu (ESSM). Od roku 2015 je zapsána do doktorského studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru experimentální chirurgie.

Mohlo by vás zajímat:

Urologická onemocnění Diagnostika mLUTS – diagnostika subvezikální obstrukce v denní praxi, diferenciální diagnostika BPH vs. karcinom prostaty
Urologická onemocnění Úvod do problematiky symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Urologická onemocnění Smíšený typ inkontinence
(MUI - mixed urinary incontinence)
Urologická onemocnění Inkontinence moči
Urologická onemocnění Hyperaktivní močový měchýř
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň