Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Autor: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Garant: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc Datum publikace: 10. 01. 2015 Datum kontroly aktuálnosti: 12. 06. 2017

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Jsem  profesorem  1. interní  kliniky a Ústavu  lékařské  biochemie  a  laboratorní  diagnostiky 1. Lékařské fakulty UK v Praze a věnuji se zejména problematice poruch hemostázy.

Po studiu a 14 leté praxi v Krajské nemocnici v Ústí nad Labem jsem získal na 1. lékařské fakultě UK v Praze vědeckou hodnost CSc., následně titul DrSc, dále jsem byl jmenován docentem a v roce 2002 profesorem a to vše  pro obor vnitřní lékařství.
Byl jsem dlouholetým předsedou Spolku českých lékařů v Praze a založil jsem Českou společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP a jsem jejím předsedou. Moje lékařské aktivity byly oceněny udělením mnoha čestných členství v různých společnostech a dosud jsem publikoval 3 monografie, 17 kapitol v monografiích, 3 učební texty, 191 původních prací, z toho 55 v časopisech s IF, 17 odborných přehledných článků a 302 přednášek na vědeckých kongresech. Moje citační ohlasy dle ISI WEB of Knowledge je 428 a index dle Hirsche 12.

V současné době jsem mimo jiné řešitelem Výzkumného záměru Ministerstva zdravotnictví ČR MZ 000016564: Diagnostika a léčba dědičně podmíněných poruch I a II, také působím jako koordinátor vědeckých týmů ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Onemocnění krve a krvetvorného systému Postavení agonistů trombopoetinového receptoru v léčbě ITP
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Onemocnění krve a krvetvorného systému Nová perorální antikoagulancia a anestezie. Hodnocení a interpretace křivek z přístroje MULTIPLATE a ROTEM.
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň