Co víme (a nevíme) o chronické obstrukční plicní nemoci

Autor: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Garant: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. Datum publikace: 01. 04. 2016 Datum kontroly aktuálnosti: 13. 09. 2018

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.  Vzdělání:  
  1971–1977 Fakulta všeobecného lékařství, Univerzita Karlova v Praze
  1981      atestace z interny I. stupně 
  1984 atestace z oboru TRN
  1991 kandidatura 1. LF UK – CSc.
  1995   habilitace na 1. LF UK – docent vnitřního lékařství
  2005      profesor vnitřního lékařství 1. LF UK v Praze
  2000–2002   školení FARE, management zdravotnictví, FN Motol
     
  Stáže:    
  1991   studijní pobyt v SRN, Thoraxklinik Heidelberg
  1996–2004 opakované krátkodobé pobyty na univerzitách v USA (Kalifornie, Tennessee), v Německu na Thoraxklinik Heidelberg a Ruhrlandklinik (Essen).
     
  Zaměstnání:  
  1977–1979 Interní oddělení nemocnice Beroun
  1979–1997   II. klinika TRN, 1. LF UK, Praha-Veleslavín, odb. as. od 1. 9. 1984
  2/1997–6/2003  přednosta odd. TRN FN Motol
  10/2003–7/2010 I. klinika TRN 1. LF UK a VFN Praha, profesor 1. LF UK 
  1987 – dosud   učitel IPVZ – od roku 2011 vedoucí subkatedry TRN
  2000 – dosud   koordinátor pro TBC ve Středočeském kraji při KHES
  8/2010 – dosud přednosta Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
     
Členství v odborných společnostech:
  1994 – dosud  člen výboru České pneumoftizeologické společnosti
    – od roku 2010 vědecký sekretář
    – předseda Bronchologické sekce ČPFS
  1996 – dosud člen American College of Chest Physicians – ACCP, European  Respiratory Society, v roce 2015 národní delegát
     
  Členství v odborných lékařských orgánech:
  2001 – dosud  předseda oborové komise TRN při ČLK
  2002 – dosud  člen vědecké rady ČLK
  2004 – dosud šéfredaktor časopisu Studia pneumologica et phthiseologica

Publikace: 
Více než 140 původních prací v domácích časopisech, 24 v zahraničních časopisech, 3 originální články (2× první autor) publikované v časopisu CHEST, množství abstrakt na domácích a zahraničních konferencích. Kapitoly v českých monografiích (Onemocnění trachey, Plicní karcinom), kapitola v oficiální publikaci European Respiratory Society v roce 2002 „Pleural effusions“. 

Citační ohlas dle Web Of Science: 24 publikací (u 14 hlavní autor), citační ohlas (bez autocitací) 251, H index 4

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Onemocnění respiračního systému Inhalační systémy pro podávání antiastmatik
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň