CHOPN s deficitem alfa‑1‑antitrypsinu (AAT)

CHOPN s deficitem alfa‑1‑antitrypsinu (AAT)

Datum publikace 26. 05. 2016 Revidováno 06. 06. 2024
Akreditace ČLK: 112224 (2 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme vás ke studiu tématu věnovaného problematice CHOPN s deficitem alfa‑1‑antitrypsinu (AAT) v e-learningovém kurzu, jehož autorem je MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. Správná diagnostika a včas zahájená léčba je u pacientů s tímto typem CHOPN naprosto zásadní. Seznamte se proto s definicí, klinickými projevy i s významem screeningu. Deficit alfa-1-antitrypsinu, nejčastější genetická porucha dospělého věku, vede ve své těžké formě často k časnému vývoji plicního emfyzému. Velkým problémem je však vyhledávání nemocných s CHOPN způsobenou deficitem alfa-1-antitrypsinu. Většina pacientů tak zůstává neodhalena a není jim podána adekvátní léčba. Právě proto je screening tak důležitý. Tito pacienti trpí rychlým poklesem plicních funkcí a stávají se kandidáty transplantace plic. Bylo prokázáno, že pravidelné podávání alfa-1-antitrypsinu vede ke zpomalení destrukce plicní tkáně a modifikuje průběh a prognózu onemocnění. Kurz seznamuje posluchače s definicí tohoto onemocnění, s jeho klinickými projevy, léčebnými možnostmi v podobě augmentační terapie i s důležitostí screeningu. Autor se zaměřuje na léčbu i její vliv na mortalitu pacientů s CHOPN. V závěru nám představí jeden typický kazuistický případ. Věnujte pozornost onemocnění, které se ve srovnání s klasickou CHOPN prezentuje v mladším věku. Detaily přinášíme v kurzu, který je nazván CHOPN s deficitem alfa‑1‑antitrypsinu (AAT) a jehož autorem je MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám