Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Datum publikace 21. 06. 2016 Revidováno 30. 06. 2023
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 40/2024

Co se v kurzu naučíte

Syndrom vyhoření je syndrom tělesného, duševního a emočního vyčerpání. Projevuje se potížemi se spánkem, nemožností vstát z postele, vyhýbání se kontaktu s kolegy, známými a příbuznými. Důvodem je dlouhodobě chronicky nezvládnutý stres, kdy chybí hormony kortikoidy. Mezi hlavní příznaky patří potíže s jídlem, vysoká unavitelnost a vysoký krevní tlak. Z hlediska duševního jde především o popudlivost až agresivitu, potíže s koncentrací, pamětí a sníženou angažovanost. Syndrom vyhoření je riskantní pro tzv. pomáhající profese, tedy učitele, lékaře, sestřičky, manažery. Ohroženi jsou lidé, kteří jsou perfekcionističtí, přecitlivělí, se sklonem k workoholismu a především ti, kteří neumí říct ne. Prevencí je zdravá sebeláska, úcta k sobě. Musíme se umět vymezit a uvědomit si, že moje hodnota je stejná jako hodnota jiné osoby. Důležité je, naučit se komunikovat svůj názor neagresivním a nearogantním způsobem. Syndrom vyhoření nás nutí ke změně v mentální oblasti k novém pochopení. Není třeba se ho bát. Příčinou syndromu vyhoření je také přebírání zodpovědnosti za jiné dospělé osoby, ačkoliv to není třeba a je to nevyžádané. Je třeba rozlišit postoj kontroly a postoj pomoci. Jak předcházet syndromu vyhoření a jak efektivně řešit konflikt? Zajímavé a v dnešní uspěchané době aktuální téma představí MUDr. Jitka Rathauská, MBA v EUNI kurzu s názvem Syndrom vyhoření. 

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám