Autor: MUDr. Jitka Rathauská, MBA Garant: MUDr. Jitka Rathauská, MBA Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20486 (2 body) Datum publikace: 21. 06. 2016 Datum kontroly aktuálnosti: 06. 10. 2019

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je syndrom tělesného, duševního a emočního vyčerpání. Projevuje se potížemi se spánkem, nemožností vstát z postele, vyhýbání se kontaktu s kolegy, známými a příbuznými. Důvodem je dlouhodobě chronicky nezvládnutý stres, kdy chybí hormony kortikoidy. Mezi hlavní příznaky patří potíže s jídlem, vysoká unavitelnost a vysoký krevní tlak. Z hlediska duševního jde především o popudlivost až agresivitu, potíže s koncentrací, pamětí a sníženou angažovanost. Syndrom vyhoření je riskantní pro tzv. pomáhající profese, tedy učitele, lékaře, sestřičky, manažery. Ohroženi jsou lidé, kteří jsou perfekcionističtí, přecitlivělí, se sklonem k workoholismu a především ti, kteří neumí říct ne. Prevencí je zdravá sebeláska, úcta k sobě. Musíme se umět vymezit a uvědomit si, že moje hodnota je stejná jako hodnota jiné osoby. Důležité je, naučit se komunikovat svůj názor neagresivním a nearogantním způsobem. Syndrom vyhoření nás nutí ke změně v mentální oblasti k novém pochopení. Není třeba se ho bát. Příčinou syndromu vyhoření je také přebírání zodpovědnosti za jiné dospělé osoby, ačkoliv to není třeba a je to nevyžádané. Je třeba rozlišit postoj kontroly a postoj pomoci. Jak předcházet syndromu vyhoření a jak efektivně řešit konflikt? Zajímavé a v dnešní uspěchané době aktuální téma představí MUDr. Jitka Rathauská, MBA v EUNI kurzu s názvem Syndrom vyhoření. 

Autor kurzu: MUDr. Jitka Rathauská, MBA

Po 15-ti leté zkušenosti z vedoucích pozic ve farmaceutickém průmyslu a vytváření edukačních programů pro lékaře a lékárníky v oblasti prevence si rozšiřuje vzdělání v oblasti psychologie a koučování a následně zakládá společnost EU Academy (www.euacademy.cz) s cílem rozšířit edukaci odborné zdravotnické veřejnosti o specifické programy za účelem zvyšování osobního a profesního potenciálu. Nyní pracuje jako lektor vzdělávacích kurzů pro lékaře a sestry především se zaměřením na prevenci vyhoření a takové komunikační a seberozvojové techniky, které vedou ke zdravému sebevědomí. Zároveň pracuje jako profesionální systemický kouč - přednostně pro zdravotnické pracovníky i management.

Motto: Co Tě nezabije, to Tě posílí.Mohlo by vás zajímat:

Vzdělávání pro zdravotníky EUC Včasná kompenzace krevního tlaku ve světle doporučených postupů
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Fyzioterapie v urogynekologii
Vzdělávání pro zdravotníky EUC Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň