Autor: MUDr. Jitka Rathauská, MBA Garant: MUDr. Jitka Rathauská, MBA Datum publikace: 21. 06. 2016 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 10. 2020

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je syndrom tělesného, duševního a emočního vyčerpání. Projevuje se potížemi se spánkem, nemožností vstát z postele, vyhýbání se kontaktu s kolegy, známými a příbuznými. Důvodem je dlouhodobě chronicky nezvládnutý stres, kdy chybí hormony kortikoidy. Mezi hlavní příznaky patří potíže s jídlem, vysoká unavitelnost a vysoký krevní tlak. Z hlediska duševního jde především o popudlivost až agresivitu, potíže s koncentrací, pamětí a sníženou angažovanost. Syndrom vyhoření je riskantní pro tzv. pomáhající profese, tedy učitele, lékaře, sestřičky, manažery. Ohroženi jsou lidé, kteří jsou perfekcionističtí, přecitlivělí, se sklonem k workoholismu a především ti, kteří neumí říct ne. Prevencí je zdravá sebeláska, úcta k sobě. Musíme se umět vymezit a uvědomit si, že moje hodnota je stejná jako hodnota jiné osoby. Důležité je, naučit se komunikovat svůj názor neagresivním a nearogantním způsobem. Syndrom vyhoření nás nutí ke změně v mentální oblasti k novém pochopení. Není třeba se ho bát. Příčinou syndromu vyhoření je také přebírání zodpovědnosti za jiné dospělé osoby, ačkoliv to není třeba a je to nevyžádané. Je třeba rozlišit postoj kontroly a postoj pomoci. Jak předcházet syndromu vyhoření a jak efektivně řešit konflikt? Zajímavé a v dnešní uspěchané době aktuální téma představí MUDr. Jitka Rathauská, MBA v EUNI kurzu s názvem Syndrom vyhoření. 

Mohlo by vás zajímat:

Infekční a parazitární onemocnění Principy racionálního podání ATB v ordinaci praktického lékaře
Infekční a parazitární onemocnění Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody
Gynekologická onemocnění a porodnictví Život ohrožující krvácení v porodnictví
Vzácná onemocnění, dědičné poruchy a další Rachitida není jen nedostatek vitaminu D aneb Křivice, o kterých se nemluví
Onemocnění respiračního systému Komplexní péče o diabetika s plicním onemocněním
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám