Akutní respirační infekce u malých dětí - léčba kašle

Autor: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. Akreditace:  ČLK: 58817 (4 kredity) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 20487 (2 body) Datum publikace: 30. 06. 2016 Datum kontroly aktuálnosti: 01. 05. 2020

Autor kurzu: PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Po absolutoriu veterinární medicíny pokračovala ve studiu na farmaceutické fakultě Veterinární a farmaceutické university. Už během práce v lékárně začala spolupracovat s Českou lékárnickou komorou na  tvorbě interaktivních dispenzačních seminářů, poté i výuce na Farmaceutické fakultě v Brně. V současnosti vyučuje na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně předměty Farmaceutická péče a Zdravotní výchova, zároveň vede obecně prospěšnou společnost PACE 2015, která se věnuje vzdělávání ve zdravotnictví. 


Autorem i garantem kurzu: Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Dětský pneumolog.
Profesor Pediatrické kliniky FN Motol v Praze.
Spoluzakladatel a ředitel České iniciativy pro astma, o.p.s..
Předseda České společnosti dětské pneumologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění respiračního systému Idiopatická plicní fibróza - 1. část
Onemocnění respiračního systému Fenotyp překryvu CHOPN a asthma bronchiale
Onemocnění respiračního systému Biologická léčba astmatu
Onemocnění respiračního systému Vyznáte se ve světě spirometrie?
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň