Sekundární glaukom rezistentní na léčbu u mladé ženy

Sekundární glaukom rezistentní na léčbu u mladé ženy

Datum publikace 15. 09. 2016 Revidováno 30. 11. 2022
Akreditace ČLK: 109094 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je lékařům představit problematiku sekundárních glaukomů. Kazuistické sdělení pojednává o případu mladé matky s elevací nitroočního tlaku na pravém oku. Přes intenzivní antiglaukomovou léčbu přetrvávaly vysoké hodnoty nitroočního tlaku (NOT) po několik měsíců, kdy byla nakonec stanovena diagnóza: vzdálená metastáza pokročilého karcinomu plic. Tento naštěstí ojedinělý případ ukazuje, že problematika glaukomu se nemusí vždy omezovat pouze na oftalmologii, a je tedy nutné pátrat i po méně obvyklých příčinách.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám