Sekundární glaukom rezistentní na léčbu u mladé ženy

Autor: MUDr. Jindřiška Betková Garant: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO Datum publikace: 15. 09. 2016

Autor kurzu: MUDr. Jindřiška Betková

Oční klinika VFN v Praze a 1. LF UK

Narodila jsem se v Benešově u Prahy 30. 9. 1979. Po absolvování gymnázia jsem v letech 1999–2006 studovala obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě UK. Během studia jsem v rámci programu Erasmus absolvovala stáže na klinických pracovištích v Rostocku a ve Würzburgu. Od roku 2004 jsem v rámci zájmového kroužku docházela na Oční kliniku VFN a 1. LF UK v Praze na rohovkovou ambulanci. Po ukončení studia jsem na tuto kliniku nastoupila a pracuji zde dodnes. Atestační zkoušku z oboru oftalmologie jsem složila v roce 2013. Problematice glaukomu se věnuji od roku 2008 pod laskavým vedením paní docentky Růžičkové. Specializuji se na problematiku glaukomu a rohovky. Dále se věnuji výuce zahraničních i českých studentů a přednáškové činnosti. V současné době jsem na mateřské dovolené. Mám dvě děti, takže svůj volný čas věnuji rodině. Ráda lyžuji, jezdím na kole, hraji volejbal a čtu.
Garant kurzu: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO


Pocházím z Moravy, lékařskou fakultu jsem vystudovala v Olomouci. První oftalmologické zkušenosti jsem po promoci získala na Slovensku v Trebišově. Na Oční klinice LF UP a FN Olomouc pracuji od roku 2003. Specializuji se na problematiku glaukomu, pedooftalmologii a strabologiii, neurooftalmologii a onemocnění orbity. Provádím operace glaukomu, katarakty, strabismu a plastické oční operace. Věnuji se také výuce českých a zahraničních studentů, přednáškové a publikační činnosti. Od roku 2014 mám tu čest být prezidentkou České glaukomové společnosti.

Jak to vlastně chodí v EUNI kurzu?

Ihned poté, co vejdete k nám do kurzu, zjistíte, kolik kreditů lze úspěšným složením testu získat, kolik má závěrečný test otázek, najdete-li zde také kazuistiky a jestli je třeba za kurz zaplatit.

To všechno přehledně v infografickém znázornění.

 • Úvodní informace – seznámíte se s autorem kurzu – zjistíte, kde nyní pracuje, jaké má pracovní zkušenosti, v medailonku na sebe prozradí pár zajímavostí. Pokud by bylo potřeba cokoliv s autorem zkonzultovat, je to možné prostřednictvím formuláře Konzultace s autorem kurzu. Zajistíme, aby se autor Váš dotaz včas dozvěděl.
 • Studijní materiál – tady je všechno, co je potřeba vstřebat, urovnat, pochopit a uložit do vlastní hlavy. Texty můžete buď otevírat postupně (kliknout na Další strana), a nebo si zobrazit v PDF verzi. Obsah umožňuje získat přehled o struktuře kurzu a také rychlý posun na tu část textu, kterou chcete vidět.
 • Závěrečná zkouška – máte-li nastudováno, neváhejte a prověřte své znalosti. Čeká Vás tady test, který sestavil autor kurzu. Závěrečný test vychází ze studijních materiálů dostupných v tomto kurzu.
 • Na splnění testu máte 45 minut.
 • Test nelze v jeho průběhu přerušit.
 • Každá testová otázka může mít jednu nebo více správných odpovědí.
 • Pro úspěšné splnění testu je potřeba 80% správných odpovědí.
 • Jakmile test zvládnete, e-mailem Vám zašleme certifikát s příslušným počtem kreditních bodů.
 • Certifikát je ke stažení ihned po absolvování testu a najdete jej také ve svém studijním indexu.
 • Pozor – na závěrečný test EUNI máte maximálně tři pokusy.
 • Studijní index Každému registrovanému uživateli vedeme Studijní index. V části nazvané Moje studium najdete všechny úspěšně zvládnuté závěrečné testy, ale i neúspěšné pokusy. Všechno pěkně s datem konání, s počtem získaných kreditů. Také za Vás sečteme, kolik kreditů celkem se Vám podařilo na EUNI získat.


Mohlo by vás zajímat:

Oční onemocnění Základní principy léčby glaukomu, medikamentózní léčba
Oční onemocnění Uveální glaukom refrakterní na medikamentózní
i chirurgickou léčbu
Oční onemocnění Glaukom - principy léčby glaukomu, konzervativní léčba, adherence
Oční onemocnění Vyšetrenie pacienta - tonometria, gonioskopia
Oční onemocnění Glaukom - EGS guidelines 2014 - chirurgická léčba
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň