Kvalita a bezpečí pacientů v ambulantní péči

Kvalita a bezpečí pacientů v ambulantní péči

Datum publikace 03. 10. 2016

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou kvality a bezpečí pacientů v ambulantní péči. Požadavky na kvalitu a bezpečí jsou zakotveny v právních normách. Jedná se o komplexní problematiku a kurz proto obsahuje několik přednášek a prezentací. Pozornost je zaměřena především na klinické kompetence, komunikaci s pacienty, dodržování podmínek a norem poskytování péče, organizaci pracoviště, vedení zdravotnické dokumentace, odpovědnost za pracoviště a zaměstnance a mnoho dalšího. Zmíněny jsou aktuální požadavky v ordinacích VPL a jejich výklad pro praxi. Kurz přináší fakta o pravidlech pro sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí, terminologii kvality i příklady z praxe.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám