Léčba a perioperační profylaxe krvácení při vrozeném a získaném deficitu koagulačních faktorů protrombinového komplexu

Autor: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Garant: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. Akreditace:  ČLK: 60406 (4 kredity) Datum publikace: 05. 12. 2016 Datum kontroly aktuálnosti: 20. 05. 2020

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - monitoring homeostázy pomocí přístrojů POCT, klinické a experimentální postřehy.
Nádorová onemocnění Tromboembolické příhody u karcinomu plic
Gynekologická onemocnění a porodnictví Traumatický pacient - specifika ošetření, fibrinogen, viskoelastické metody
Nádorová onemocnění Myelodysplastický syndrom a chelatační léčba
Onemocnění krve a krvetvorného systému Život ohrožující krvácení - management koagulace na jednotce intenzivní péče
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň