Autor: MUDr. Tomáš Kuběna Garant: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO Datum publikace: 20. 12. 2016

Autor kurzu: MUDr. Tomáš Kuběna

Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s. r. o., U Zimního stadionu 1759, Zlín, 760 01

Po absolvování Lékařské fakulty UJEP v Brně roku 1987 jsem nastoupil do Baťovy nemocnice ve Zlíně na svůj vysněný obor neurologie. Záhy jsem však poznal, že můj sen a skutečnost jsou odlišné, a přestoupil jsem na oční oddělení. Zde mi nejvíce zkušeností předal můj tatínek, doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc. Od roku 1993 jsem spolu s ním odešel do soukromé praxe. Když jsem roku 1995 začínal stáž na glaukomovém oddělení Willsovy oční nemocnice ve Filadelfii v USA, nevěděl jsem ještě, kterému oboru oftalmologie bych se chtěl věnovat. Přednosta glaukomového oddělení pan profesor G. L. Spaeth mě svým ojedinělým pojetím glaukomu i přístupem k pacientům zcela získal pro glaukom. Vznikla ve mně také touha vybudovat podobné glaukomové oddělení i u nás v České republice. Realizace se podařila a spolu se svými spolupracovníky se snažíme o pacienty s glaukomem starat v duchu pana profesora Spaetha: nejen je pečlivě vyšetřit, ale také dostatek času věnovat jejich potřebám a zbavit je mnohdy zbytečných obav ze slepoty. Za další inspiraci v oboru glaukomu jsem vděčný panu profesoru Airaksinenovi z Finska, Kessingovi z Dánska a Kriegelsteinovi z Německa. Jejich kliniky jsem také mohl navštívit.


Garant kurzu: MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO


Pocházím z Moravy, lékařskou fakultu jsem vystudovala v Olomouci. První oftalmologické zkušenosti jsem po promoci získala na Slovensku v Trebišově. Na Oční klinice LF UP a FN Olomouc pracuji od roku 2003. Specializuji se na problematiku glaukomu, pedooftalmologiia strabologiii, neurooftalmologii a onemocnění orbity. Provádím operaceglaukomu, katarakty, strabismua plastické oční operace. Věnuji se také výuce českých a zahraničních studentů, přednáškové a publikační činnosti. Od roku 2014 mám tu čest být prezidentkou České glaukomové společnosti.

Jak to vlastně chodí v EUNI kurzu?

Ihned poté, co vejdete k nám do kurzu, zjistíte, kolik kreditů lze úspěšným složením testu získat, kolik má závěrečný test otázek, najdete-li zde také kazuistiky a jestli je třeba za kurz zaplatit.

To všechno přehledně v infografickém znázornění.

 • Úvodní informace – seznámíte se s autorem kurzu – zjistíte, kde nyní pracuje, jaké má pracovní zkušenosti, v medailonku na sebe prozradí pár zajímavostí. Pokud by bylo potřeba cokoliv s autorem zkonzultovat, je to možné prostřednictvím formuláře Konzultace s autorem kurzu. Zajistíme, aby se autor Váš dotaz včas dozvěděl.
 • Studijní materiál – tady je všechno, co je potřeba vstřebat, urovnat, pochopit a uložit do vlastní hlavy. Texty můžete buď otevírat postupně (kliknout na Další strana), a nebo si zobrazit v PDF verzi. Obsah umožňuje získat přehled o struktuře kurzu a také rychlý posun na tu část textu, kterou chcete vidět.
 • Závěrečná zkouška – máte-li nastudováno, neváhejte a prověřte své znalosti. Čeká Vás tady test, který sestavil autor kurzu. Závěrečný test vychází ze studijních materiálů dostupných v tomto kurzu.
 • Na splnění testu máte 45 minut.
 • Test nelze v jeho průběhu přerušit.
 • Každá testová otázka může mít jednu nebo více správných odpovědí.
 • Pro úspěšné splnění testu je potřeba 80% správných odpovědí.
 • Jakmile test zvládnete, e-mailem Vám zašleme certifikát s příslušným počtem kreditních bodů.
 • Certifikát je ke stažení ihned po absolvování testu a najdete jej také ve svém studijním indexu.
 • Pozor – na závěrečný test EUNI máte maximálně tři pokusy.
 • Studijní index Každému registrovanému uživateli vedeme Studijní index. V části nazvané Moje studium najdete všechny úspěšně zvládnuté závěrečné testy, ale i neúspěšné pokusy. Všechno pěkně s datem konání, s počtem získaných kreditů. Také za Vás sečteme, kolik kreditů celkem se Vám podařilo na EUNI získat.


P/GLC/CRGE/OM/160301/CZ

Mohlo by vás zajímat:

Oční onemocnění Základní principy léčby glaukomu, medikamentózní léčba
Oční onemocnění Uveální glaukom refrakterní na medikamentózní
i chirurgickou léčbu
Oční onemocnění Glaukom - principy léčby glaukomu, konzervativní léčba, adherence
Oční onemocnění Vyšetrenie pacienta - tonometria, gonioskopia
Oční onemocnění Glaukom - EGS guidelines 2014 - chirurgická léčba
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň