Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů

Autor: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Garant: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Akreditace:  ČLK: 000000 (0 kreditů) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 01. 02. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 04. 2018

Mohlo by vás zajímat:

Všeobecné praktické lékařství Časný záchyt karcinomu prostaty
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Management nežádoucích účinků cílené léčby u pacientů s karcinomem plic
Nádorová onemocnění Molekulární biologické prediktory cílené léčby
Nádorová onemocnění Screening kolorektálního karcinomu
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň