Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů

  • 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Garant: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Datum publikace: 01. 02. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 04. 2018
Datum aktualizace: 27. 4. 2018

Autorem i garantem kurzu: Prof. Mudr. Jana Skřičková, CSc.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Karcinoidový syndrom
Kožní a venerická onemocnění Co je nového v terapii kožního melanomu?
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň