Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů

Autor: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Garant: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Datum publikace: 01. 02. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 04. 2018

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Tromboembolické příhody u karcinomu plic
Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň