Úvod do problematiky symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)

Autor: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 100674 (4 kredity) Datum publikace: 26. 01. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 22. 10. 2020

Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (*1967), ukončil v r. 1992 studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci nastoupil na Urologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, kde pracoval nejprve jako sekundární lékař, od roku 2003 jako zástupce primáře a od r. 2006 vykonává funkci přednosty oddělení.

První atestaci z urologie složil v r. 1995, 2. atestaci v r. 2000. V r. 2007 ukončil doktorandské studium obhajobou dizertační práce na téma Využití botulinumtoxinu v terapii neurogenních dysfunkcí dolních cest močových. V r. 2010 úspěšně obhájil habilitační práci na téma Dysfunkce dolních cest močových a byl jmenován docentem.

Jeho hlavním profesním zájmem je zejména oblast funkční urologie. Je průkopníkem využití neinvazivních neurostimulačních metod, slingových metod v léčbě stresové inkontinence moči u žen, konzervativních metod léčby hyperaktivního měchýře a využití botulinumtoxinu v urologii u nás.

Je autorem nebo spoluautorem více než 130 odborných sdělení, přednášek, posterů či článků doma i v zahraničí. Je hlavním autorem u nás prioritní monografie Neurourologie a souborné monografie Hyperaktivní močový měchýř. Jako spoluautor se podílel na vzniku dalších 3 monografií.

Absolvoval zahraniční studijní pobyty v Německu, Rakousku, Itálii, Velké Británii, USA a Egyptě. V r. 2002 mu bylo jako prvnímu urologovi z ČR uděleno stipendium Evropské urologické asociace, v jehož rámci pracoval 1 rok na Neurourologické jednotce Univerzitní kliniky v rakouském Innsbrucku pod vedením prof. Madersbachera, s nímž spolupracuje dodnes.

Doc.MUDr. Jan Krhut, Ph.D., je členem výboru České urologické společnosti (ČUS), členem Urogynekologické společnosti, členem Evropské urologické společnosti (EAU), členem Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS), členem Mezinárodní urogynekologické společnosti (IUGA) a členem Mezinárodní společnosti pro onemocnění míchy (ISCoS).

Mohlo by vás zajímat:

Urologická onemocnění Diagnostika mLUTS – diagnostika subvezikální obstrukce v denní praxi, diferenciální diagnostika BPH vs. karcinom prostaty
Urologická onemocnění Smíšený typ inkontinence
(MUI - mixed urinary incontinence)
Urologická onemocnění Inkontinence moči
Urologická onemocnění Hyperaktivní močový měchýř
Urologická onemocnění Hyperaktivní močový měchýř, jeho medikamentózní léčba, chyby a omyly v léčbě
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň