Glaukom - principy léčby glaukomu, konzervativní léčba, adherence

Autor: MUDr. Erika Vodrážková, MPH Garant: MUDr. Mária Praženicová Akreditace:  ČLK: 59783 (4 kredity) Datum publikace: 09. 03. 2017

Autor kurzu: MUDr. Erika Vodrážková, MPH


narodila sa v Lučenci, kde absolvovala základnú školu a Gymnázium B.S.Timravy. Štúdium medicíny ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Záujem o očné lekárstvo prejavila už počas štúdia medicíny a pracovala ako študentská vedecká sila na Klinike oftalmológie LFUK. Po skončení vysokej školy nastúpila ako sekundárna lekárka na Očnú kliniku Nemocnice akademika L. Dérera. V roku 1992 absolvovala stáž na II. očnej klinike AKH vo Viedni. Má prvý a druhý stupeň špecializácie v odbore očné lekárstvo. Od roku 1997 pôsobí na Očnej klinike SZU a UNB na pracovisku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na pozícii zástupcu prednostu kliniky. V rámci svojich pracovných aktivít sa venuje hlavne diagnostike a liečbe ochorení predného segmentu oka, chirurgickej liečbe sivého zákalu a glaukómu. Je zakladateľkou Slovenskej glaukómovej spoločnosti, členkou odborným oftalmologických spoločností, autorkou viacerých odborných publikácií.Garant kurzu: MUDr. Mária Praženicová


Narodila som sa v Ilave. Lekársku fakultu som vyštudovala v Prahe. Po promócii v r. 1992 - som odišla na stáž do Wills Eye Hospital vo Philadelphii. Od r. 1993 pracujem nepretržite vo FNsP FDR v Banskej Bystrici, kde sa od r. 1997 venujem konzervatívnej a chirurgickej liečbe glaukómu, prednáškovej činnosti a práci na klinických štúdiách. 2.atestáciu som vykonala v r. 2002. Od r. 2013 zastávam funkciu prezidenta Slovenskej glaukómovej spoločnosti.Mohlo by vás zajímat:

Oční onemocnění Základní principy léčby glaukomu, medikamentózní léčba
Oční onemocnění Uveální glaukom refrakterní na medikamentózní
i chirurgickou léčbu
Oční onemocnění Vyšetrenie pacienta - tonometria, gonioskopia
Oční onemocnění Glaukom - EGS guidelines 2014 - chirurgická léčba
Oční onemocnění Sekundární glaukom rezistentní na léčbu u mladé ženy
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň