Diagnostika mLUTS – diagnostika subvezikální obstrukce v denní praxi, diferenciální diagnostika BPH vs. karcinom prostaty

Autor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Garant: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Datum publikace: 27. 03. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 08. 03. 2018

profesor MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,

se narodil 1. července 1951 v Praze. Promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1975. V roce 1980 složil atestaci I. stupně z urologie a v roce 1983 atestaci z urologie II. stupně, v roce 2008 získal v SR specializaci onkourologie a v roce 2016 i v ČR zvláštní odbornou způsobilost pro obor onkourologie. V roce 1987 obhájil na FVL UK v Praze kandidátskou disertační práci a získal titul CSc. (práce Farmakologické ovlivnění funkce dolních a horních močových cest).V roce 1990 obhájil na 1. LF UK v Praze habilitační spis na téma Poruchy urodynamiky a získal titul docent. V roce 2003 obhájil na Lékařské fakultě Komenského univerzity v Bratislavě doktorskou disertační práci Klinická aplikace moderních principů urodynamiky a byl mu udělen titul DrSc. Profesorem urologie byl jmenován na 1. LF UK v Praze v roce 2003. Od roku 1991 je zástupcem přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Od roku 2009 je vedoucím Katedry urologie Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Od roku 1999 je proděkanem 1. LF UK pro klinickou pedagogiku a je členem Vědecké rady 1. LF UK. Je garantem specializačního vzdělávání v oboru urologie na 1. LF UK. Je hlavním autorem nebo spoluautorem několika monografií a desítek prací publikovaných v tuzemských i zahraničních časopisech. Absolvoval stáže na urologických klinikách v Jeně, Moskvě, Londýně, Leedsu, Innsbrucku a Vídni.

Byl předsedou České urologické společnosti České lékařské společnosti JEP v letech 1993 až 2008, nyní je členem výboru ČUS, od roku 1999 je předsedou sdružení Incoforum. Byl dlouholetým lektorem a organizátorem kurzů Evropské školy urologie. V letech 2004–2012 byl členem EAU Guidelines Office a v letech 2007–2008 byl sekretářem Evropského výboru pro urologii (EBU) při UEMS. Je členem Evropské urologické asociace (EAU), Americké urologické společnosti (AUA) a International Continence Society (ICS). Byl vědeckým sekretářem výroční konference International Continence Society v roce 1994 a je stálým členem pracovní skupiny pro chirurgickou léčbu inkontinence u mužů při International Consultation on Continence (ICC). Je čestným členem Slovenské urologické společnosti (2000), Gruzínské urologické společnosti a newyorské sekce Americké urologické společnosti (AUA). Je držitelem čestné medaile 1. LF UK, Zlaté medaile Slovenské lékařské společnosti, Zlaté medaile Spolku lékařů českých v Praze, Ceny Aesculap Akademie 2012 za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví aj. Rád cestuje, fotografuje, jezdí na kole a na běžkách, chalupaří, věnuje se šesti vnoučatům a má rád sušenky esíčka.

Mohlo by vás zajímat:

Urologická onemocnění Inkontinence moči
Urologická onemocnění Hyperaktivní močový měchýř
Urologická onemocnění Úvod do problematiky symptomů dolních cest močových u mužů (mLUTS)
Urologická onemocnění Smíšený typ inkontinence
(MUI - mixed urinary incontinence)
Urologická onemocnění Hyperaktivní močový měchýř, jeho medikamentózní léčba, chyby a omyly v léčbě
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň