Autor: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. Akreditace:  ČLK: 59846 (4 kredity) Datum publikace: 04. 04. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 27. 03. 2020

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Docent MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., se narodil 27. ledna 1973 v Praze. V roce 1997 byl promován doktorem medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1998 pracuje na lůžkovém oddělení a v endokrinologické ambulanci 3. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. Má atestaci a specializovanou způsobilost v oborech vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie. V roce 2003 obhájil doktorskou disertační práci a v roce 2013 se habilitoval na 1. LF UK v Praze v oboru vnitřní lékařství (téma habilitační práce „Štítná žláza, autoimunita a ženský reprodukční systém“). Na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze vyučuje mediky a podílí se na postgraduální výchově lékařů. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantových projektů, je členem České endokrinologické společnosti a od roku 2014 vědeckým sekretářem výboru České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných endokrinologických konferencích.

Mohlo by vás zajímat:

Všeobecné praktické lékařství Možnosti moderní terapie axiálních spondyloartritid
Všeobecné praktické lékařství Idiopatické střevní záněty - důležitost včasné diagnostiky a základní terapie
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň