Autor: MUDr. Jaroslava Barkmanová Garant: MUDr. Eva Sedláčková, MBA Akreditace:  ČLK: 60316 (4 kredity) Datum publikace: 20. 06. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 13. 05. 2020

Karcinoidový syndrom provází neuroendokrinní nádory (NEN), které nazýváme karcinoidy. Neuroendokrinní nádory vychází z difúzní neuroendokrinní tkáně, která je nejčetnější v zažívacím traktu a plicích. Karcinoidový syndrom je souborem typických příznaků, způsobených uvolňováním hormonálních látek z neuroendokrinního nádoru. Nejčastějšími příznaky karcinoidového syndromu jsou návaly horka a červenání, průjmy, záchvatovitá dušnost, artritida, pelagroidní změny na kůži a nejzávažnější z nich je karcinoidová srdeční choroba. Při diagnostice je potřeba na tento syndrom myslet. Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit klimakterické návaly nebo syndrom dráždivého tračníku, doprovázeného průjmy. Vznik tohoto syndromu je nejčastější u karcinomu ilea, pankreatu a plicních neuroendokrinních nádorů. V 95 % vzniká při metastatickém postižení jater. Rozlišujeme typický a atypický karcionoidový syndromKarcinoidová krize je vystupňování karcinoidového syndromu s extrémními příznaky a může postupně dojít k multiorgánovému selhání. Neuroendokrinní nádor neznámého primárního původu s karcinoidovým syndromem, neuroendokrinní nádor pankreatu s typickým a atypickým karcinoidovým syndromem, multimodální přístup u NEN pankreatu – to jsou témata třech kazuistik, které jsou součástí EUNI kurzu spolu s desaterem rad pro pacienty s karcinoidovým syndromem. Jak postupovat při diferenciální diagnostice, jaké máme možnosti terapie pokročilých NEN a jak včas rozeznat či předcházet karcinoidové krizi se dozvíte z akreditovaného e-learningového kurzu s názvem: Karcinoidový syndrom, jehož autorkou je MUDr. Eva Sedláčková, MBA.

Garant a autor kurzu: MUDr. Eva Sedláčková, MBAAutor kurzu: MUDr. Jaroslava Barkmanová

MUDr. Jaroslava Barkmanová se narodila v roce 1958 v Praze. Po maturitě na přírodovědné větvi gymnázia vystudovala 1. lékařskou fakultu UK, kterou ukončila v roce 1983. Po studiích pracovala jako sekundární lékař na interním oddělení. Od roku 1986, kdy složila atestaci I. stupně z interního lékařství, pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici. Nejdříve na Onkologickém oddělení tehdejší FN II, od roku 1998 na Onkologické klinice. Atestaci v tomto oboru složila v roce 1990. V devadesátých letech se podílela na založení lymfologické ambulance a svoji erudici doplnila v IPVZ specializačním kurzem pro lymfoterapeuty. V současné době pracuje na Onkologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako vedoucí ambulantního provozu a vedoucí lymfologické ambulance. V rámci onkologie se nejvíce věnuje nádorům trávicího traktu, nádorům prsu a neuroendokrinním nádorům. Od samého počátku je členkou původní „Karcinoidové skupiny“, nynější „Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory“. Od roku 1990 se také datuje její práce v Národním onkologickém registru (NOR).

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Screening kolorektálního karcinomu
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň