• 4 kredity
  • 10 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: MUDr. Jaroslava Barkmanová Garant: MUDr. Eva Sedláčková, MBA Datum publikace: 20. 06. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 29. 05. 2019

Garant a autor kurzu: MUDr. Eva Sedláčková, MBAAutor kurzu: MUDr. Jaroslava Barkmanová

MUDr. Jaroslava Barkmanová se narodila v roce 1958 v Praze. Po maturitě na přírodovědné větvi gymnázia vystudovala 1. lékařskou fakultu UK, kterou ukončila v roce 1983. Po studiích pracovala jako sekundární lékař na interním oddělení. Od roku 1986, kdy složila atestaci I. stupně z interního lékařství, pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici. Nejdříve na Onkologickém oddělení tehdejší FN II, od roku 1998 na Onkologické klinice. Atestaci v tomto oboru složila v roce 1990. V devadesátých letech se podílela na založení lymfologické ambulance a svoji erudici doplnila v IPVZ specializačním kurzem pro lymfoterapeuty. V současné době pracuje na Onkologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako vedoucí ambulantního provozu a vedoucí lymfologické ambulance. V rámci onkologie se nejvíce věnuje nádorům trávicího traktu, nádorům prsu a neuroendokrinním nádorům. Od samého počátku je členkou původní „Karcinoidové skupiny“, nynější „Kooperativní skupiny pro neuroendokrinní nádory“. Od roku 1990 se také datuje její práce v Národním onkologickém registru (NOR).

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Kožní a venerická onemocnění Co je nového v terapii kožního melanomu?
Nádorová onemocnění Nemalobuněčný karcinom plic - Současná doporučení pro diagnostiku a léčbu pacientů
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň