Autor: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA Garant: MUDr. Eva Sedláčková, MBA Akreditace:  ČLK: 000000 (0 kreditů) Akce zařazena do CV:  ČLnK: 000000 (0 bodů) Datum publikace: 20. 06. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 13. 05. 2020

Karcinoidový syndrom provází neuroendokrinní nádory (NEN), které nazýváme karcinoidy. Neuroendokrinní nádory vychází z difúzní neuroendokrinní tkáně, která je nejčetnější v zažívacím traktu a plicích. Karcinoidový syndrom je souborem typických příznaků, způsobených uvolňováním hormonálních látek z neuroendokrinního nádoru. Nejčastějšími příznaky karcinoidového syndromu jsou návaly horka a červenání, průjmy, záchvatovitá dušnost, artritida, pelagroidní změny na kůži a nejzávažnější z nich je karcinoidová srdeční choroba. Při diagnostice je potřeba na tento syndrom myslet. Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit klimakterické návaly nebo syndrom dráždivého tračníku, doprovázeného průjmy. Vznik tohoto syndromu je nejčastější u karcinomu ilea, pankreatu a plicních neuroendokrinních nádorů. V 95 % vzniká při metastatickém postižení jater. Rozlišujeme typický a atypický karcionoidový syndromKarcinoidová krize je vystupňování karcinoidového syndromu s extrémními příznaky a může postupně dojít k multiorgánovému selhání. Neuroendokrinní nádor neznámého primárního původu s karcinoidovým syndromem, neuroendokrinní nádor pankreatu s typickým a atypickým karcinoidovým syndromem, multimodální přístup u NEN pankreatu – to jsou témata třech kazuistik, které jsou součástí EUNI kurzu spolu s desaterem rad pro pacienty s karcinoidovým syndromem. Jak postupovat při diferenciální diagnostice, jaké máme možnosti terapie pokročilých NEN a jak včas rozeznat či předcházet karcinoidové krizi se dozvíte z akreditovaného e-learningového kurzu s názvem: Karcinoidový syndrom, jehož autorkou je MUDr. Eva Sedláčková, MBA.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Kazuistický portál karcinomu prsu - 1. část
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom - Management nežádoucích účinků v klinické praxi
Nádorová onemocnění Metastatický kolorektální karcinom
Urologická onemocnění Strategie léčby mHSCP
Nádorová onemocnění CAR-T lymfocyty v léčbě nehodgkinských lymfomů
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám