Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory

Datum publikace 20. 06. 2017 Revidováno 13. 05. 2020

Co se v kurzu naučíte

Neuroendokrinní tkáň je přítomna difúzně v celém organizmu. Vyskytuje se v neuroendokrinních žlázách jako jsou například dřeň nadledvin, paraganglia nebo adenohypofýza. Vznik neuroendokrinních nádorů v těchto žlázách je velmi vzácný. Nejčastěji vychází z difuzní neuroendokrinní tkáně, která je zastoupena v GIT a plicích. Incidence neuroendokrinních nádorů v celém světě prudce stoupá. Je to dáno nejen lepší diagnostikou, ale i vyšším výskytem těchto typů nádorů. V Evropě se incidence udává mezi 3-4 případy na 100 000 obyvatel. Klasifikace nádorů zažívacího traktu je definována WHO z roku 2010 je založena na mitotickém a proliferačním indexu. Na základě těchto ukazatelů jsou nádory GIT děleny na dobře diferencované nádory grade 1 a grade 2 a špatně diferencované nádory grade 3. Klasifikace plicních neuroendokrinních nádorů byla zrevidována v roce 2016. Nedílnou součástí diagnostiky jsou morfologická zobrazovací vyšetření nebo stanovení biomarkerů. Terapeutický postup může být nejen chirurgický, ale i chemoterapeutický. V léčbě NET mají své místo somatostatinová analoga. Antiproliferační účinek somatostatinových analog byl prokázán ve studiích CLARINET a PROMID.1,2 V současné době je v léčbě NET indikována také biologická léčba. Studie RADIANT3,4, které testovaly účinnou látku everolimus, prokázaly prodloužení času do progrese onemocnění.3,4 Everolimus je účinná látka pro léčbu pankreatických NET a jeho nežádoucí účinky jsou velmi dobře zvládnutelné. Přehled nejnovějších diagnostických a terapeutických postupů v léčbě NET přináší akreditovaný e-elearningový kurz s názvem „Neuroendokrinní nádory“, jehož autorkou je MUDr. Eva Sedláčková, MBA. Součástí studijního materiálu v EUNI kurzu jsou 3 kazuistiky pacientů s neuroendokrinními nádory.

Literatura:

  1. Caplin M, Ruszniewski P, Pavel M, et al. Lanreotide Autogel/Depot shows antitumor effects in patients with metastatic enteropancreatic NETs: results of the CLARINET extension study. Endocrine Reviews 2014; 35 (suppl): abstr MON-0320.
  2. Rinke A, Müller HH, Schade-Brittinger C, et al. Placebo-controlled, double-blind, prospective, randomized study on the effect of octreotide LAR in the control of tumor growth in patients with metastatic neuroendocrine midgut tumors: a report from the PROMID Study Group. J Clin Oncol 2009; 27: 4656–4663.
  3. Yao JC, Shah MH, Ito T, et al. Everolimus for advanced pancreatic neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2011; 364: 514–523.
  4. Yao JC, Fazio N, Singh S, et al. Everolimus for the treatment of advanced, non‑functional neuroendocrine tumours of the lung or gastrointestinal tract (RADIANT‑4): a randomised, placebo‑controlled, phase 3 study. Lancet 2016; 387: 968–977.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám