Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné

Autor: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Garant: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Datum publikace: 10. 05. 2017

Garant a autor kurzu: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Pracovní zařazení: Ústav farmakologie 3. LF UK Praha, přednosta ústavu
Oblasti zájmu: farmakoterapie a farmakologie, klinická medicína, zejména ischemická choroba srdeční, kardiovaskulární postižení při metabolických chorobách, publikováno více než 600 článků v časopisech (z toho 47 s IF) či v monografiích (u více než 300 jako první autor), více než 30 monografií, kapitol v monografiích či odborných učebnicích.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Nádorová onemocnění Screening kolorektálního karcinomu
Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - chirurgie a role systémové léčby
Nádorová onemocnění Mifamurtid v léčbě osteosarkomu
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň