Lékové interakce antikoagulancií se zaměřením na onkologicky nemocné

  • 2 kredity
  • 15 otázek
  • 0 kazuistik
  • 0 cena
Autor: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Garant: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc. Datum publikace: 10. 05. 2017

Garant a autor kurzu: prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Pracovní zařazení: Ústav farmakologie 3. LF UK Praha, přednosta ústavu
Oblasti zájmu: farmakoterapie a farmakologie, klinická medicína, zejména ischemická choroba srdeční, kardiovaskulární postižení při metabolických chorobách, publikováno více než 600 článků v časopisech (z toho 47 s IF) či v monografiích (u více než 300 jako první autor), více než 30 monografií, kapitol v monografiích či odborných učebnicích.

Mohlo by vás zajímat:

Nádorová onemocnění Karcinom žaludku - Chemoterapie, cílená léčba
a nutriční podpora
Urologická onemocnění Časný záchyt karcinomu prostaty
Všeobecné praktické lékařství Nízkomolekulární hepariny (LMWH) u nádorových onemocnění
Nádorová onemocnění Mifamurtid v léčbě osteosarkomu
Nádorová onemocnění Neuroendokrinní nádory
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň