Možné problémy a chyby při indikaci a nastavení sluchadel

Autor: MUDr. Radan Havlík, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA. Akreditace:  ČLK: 60266 (4 kredity) Datum publikace: 05. 06. 2017 Datum kontroly aktuálnosti: 18. 04. 2020

Autor kurzu: MUDr. Radan Havlík, Ph.D.


Po studiu na Lékařské fakultě MU v Brně nastoupil v roce 1990 na ORL kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde již od roku 1986 pracoval na audiologii jako vědecká síla. Od roku 1995 pracuje v AUDIO-Fon centr s.r.o., Brno, od roku 2014 na pozici primáře. Zahraniční studijní pobyty v Kodani, Linci, Mnichově a Curychu. Soustavnou pedagogickou činnost vykonává na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (od roku 1995) a v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (od roku 1992), od roku 2015 je odborným garantem audiometrického kurzu v rámci celostátního doškolování zdravotních sester. Disertační práci obhájil v roce 2010. Přednesl 235 odborných a vědeckých sdělení, publikoval 59 odborných prací, z toho dvě monografie. Zabývá se ambulantní otorinolaryngologií a foniatrií v celé šíři jejich oboru, specializuje se především na hlasové poruchy, péči o sluchově postižené děti a fitting sofistikovaných sluchadel včetně jejich širokého příslušenství.Garant kurzu: Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA


Po promoci na Lékařské fakultě MU v Brně pracoval 15 let na ORL pracovišti v Brně, kde prováděl všechny diagnostické, léčebné i operační zákroky. Specializoval se na audiologii a endoskopii. Od roku 1994 působí na soukromém pracovišti AUDIO-Fon centr s.r.o., Brno, které se cíleně věnuje problematice vyšetřování sluchu a korekce sluchu ve všech věkových skupinách. Je přednostou pracoviště 23 let. Více než dvacet let vyučuje v doškolovacím ústavu v Brně audiologii a po celou dobu byl také odborným vedoucím tohoto doškolovacího kurzu. Pracovně se v současnosti zabývá objektivní diagnostikou vad a poruch sluchu a otoneurologií. Publikoval více než 100 odborných prací s tematikou audiologie a přednesl více než 200 přednášek. Byl organizátorem tří ročníků Česko-slovenského foniatrického kongresu a více než 30 dalších celostátních odborných setkání. Je téměř 20 let členem výboru odborné České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 16 let je místopředsedou pro foniatrii a v současnosti předsedou foniatrické sekce této odborné společnosti.Mohlo by vás zajímat:

Audiologie Binaurální zpracování zvuku aneb když jedna a jedna jsou více než dvě
Audiologie Screening - a co dál?
Všeobecné praktické lékařství Etiopatogeneze vad a poruch sluchu - systematika
Audiologie Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu
Audiologie Problematika hluku z pohledu audiologie
Vstoupit

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň